Építészeti konferencia - Az 1960-70-es évek modern építészetének öröksége

Építészeti konferencia - Az 1960-70-es évek modern építészetének öröksége

ÉPÍTÉSZETI KONFERENCIA – Miskolc – 2024. február 15-16.

Mottó: Épít és rombol, avagy a modern nagyváros képének alakítói a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben

 

Miskolc MJV Önkormányzata az év elején országos építészeti konferenciát szervez.

Nemrég elkészült a miskolci tévétorony teljes körű felújítása (az avatás 2023. december 16-án zajlott), egyszersmind ünnepelte hatvanadik „születésnapját” az avasi kilátó. A borsodi megyeszékhely emblematikus építményének, sőt, a település modernkori jelképének számító objektum 1960-as évek eleji tervezése és építése, 1963-as elkészülte és üzembe állítása egy korszak kezdetét jelölte ki – nem csak városunk, de a huszadik század második felére jellemző nagyvárosi építészeti modernizáció történetében is. Ez az időszak olyan új épületek, s ezáltal városképek megszületésének kora volt, ami még ma is meghatározónak számít a magyarországi nagyvárosok identitásában. Most, több mint fél évszázad elteltével településeink viselik ennek az akkori beavatkozás-sorozatnak előnyeit és hátrányait egyaránt. Úgy gondoljuk, a korszaknak és építményekben megmutatkozó hosszú távú hatásának tanulmányozása alkalmas téma egy országos szakmai konferenciához, feldolgozandó az örökséget mind a megőrzésre méltó értékek, mind a megoldandó problémák, mind pedig a máig ható tanulságok tekintetében.

A korszakban megjelenő modernista, a legkorszerűbb építéstechnológiai megoldásokat kihasználó és el nem rejtő, meg is mutató alkotások megjelenésükkel, városszerkezetbeli szerepükkel, urbanisztikai és esztétikai hatásukkal alaposan megváltoztatták a korabeli települések arculatát, önképét. Ezzel nagyban hozzájárultak az új, újjászülető nagyvárosok kialakulásához – egyszersmind a hagyományos történelmi városszövet felszakadásához, korábbi értékek pusztulásához. Ellentmondásos tehát ez a szerep? Hogyan látjuk több mint fél évszázadnyi jövőből visszatekintve?

KÉRDÉSEK

  • Miként zajlott ugyanez a folyamat a különböző magyarországi nagyvárosokban?
  • Mik az általános szakmai, illetve várospolitikai tanulságok?
  • Hol mit nyertek, milyen előnyöket tudtak hasznosítani és milyen hátrányokat kompenzálni, avagy kényszerültek máig hatóan elszenvedni ezek a települések a hatvanas évek elején elindult modernizmus napjainkig tetten érhető következményei révén?
  • Az egykor államilag irányított modernizációs törekvéseket mennyire tudták utóbb sajátjukká formálni a nagyvárosok?
  • Lehet-e építészeti minőség, ami tagadja az ott kialakult hagyományos városszerkezetet?
  • A korszak építészetének elfogadottsága hogyan alakult-alakul – miként viszonyul hozzá a társadalom, a nagyközönség, a szakma?
  • Mennyiben letéteményesei a nagyvárosias jellegnek a máig fennmaradt nagy középületek?
  • Milyen társadalmi-közéleti felhangok kísérik, milyen jelenkorbeli viták alanyaivá válnak, akarva-akaratlanul, az egyes építmények?

PROGRAM

A rendezvény programja szakmai előadásokból, illetve kísérőprogramokból áll. (Az előadások videófelvételei időközben felkerültek a Főépítész blogba: https://www.miskolc.hu/modern60-az-epiteszeti-konferencia-eloadasai-videok)

Utóbbiak közül az avasi „mini-Borangolás” Miskolc egyik legnépszerűbb (május eleji) turisztikai rendezvényét idézi meg, ami során a Történelmi Avas borospincéinek világába tudunk betekinteni zenés-kulturális programok kíséretében.

A péntek délutáni kirándulás az MVK Zrt. Ikarus típusú veteránbuszaival történik. A szakmai túra felkeresi a miskolci belváros korabeli középületeit, majd az egykori diósgyőri kohászat területét.

Az előadások színhelye: Polgármesteri Hivatal, közgyűlési terem (Miskolc, Városház tér 8. / Hunyadi u. 2.)

Szekciók: ÉPÜLET – VÁROS – ÖRÖKSÉG

Vagyis: ami megépült a kérdéses időszakban – amilyen módon ezek az építések megváltoztatták a települések képét, szerkezetét annó – ahogyan ma, több mint fél évszázad múltán értékeljük ezeket a korabeli jelenségeket (mind építészeti, mind urbanisztikai, mind kultúr- és társadalomtörténeti, szociológiai szempontokból).

CSÜTÖRTÖK
10.00 - 12.00

9.00 - 10.00 regisztráció

Lánszki Regő: Az országos főépítész előadása
Szopkó Tibor: A Hodobay Program
Szunyogh László: A legmélyebb barázda városunk arcán
Kapusi Krisztián: Szocreálra szocmodern? Miskolci példák, inkább kivételek
Bodnár-Paripás Emőke: Hofer Miklós építészete – a középület mint városrendező erő
Erő Zoltán: Értékvédelem Budapesten – A II. világháború utáni építészeti örökség

12.00 - 13.00 ebéd
13.00 - 15.00

„ÉPÜLET” szekció előadásai (elnök: Krizsán András)

Hartmann Gergely: Salgótarján ismeretlen tájain
Bodonyi Csaba: Plesz Antal és a miskolci modern
Fejérdy Tamás: „Modern” áruházak történeti városainkban – a városszövet fejlesztés és/vagy felfeslése
Arnóth Ádám: A műemlék-helyreállítások az 1960-70-es években
Nagy Gergely: Tarján László körúti lakóháza kontra mai támogatott hőszigetelési programok

15.00 - 17.00

„VÁROS” szekció előadásai (elnök: Nagy Gergely)

Lovra Éva: Az 1960-as évek városépítészete Szabadkán
Bereczki Zoltán: A panelmentes Miskolc. Városépítészeti elképzelések a 60-as évekből
Bedecs-Varga Évi: A „teremtés” versus „megőrzés” generációja – gondolatok Finta József modernista építészetéről
Veöreös András: Az ICOMOS Fiatal Műemlékvédők Fóruma programja és a második világháború utáni építészet emlékeinek védelme
Viszlai József: Az avasi kilátó felújítása 1963-2023

18.00 polgármesteri fogadás / avasi „mini-Borangolás” (pincelátogatás, borkóstolás, zene) – kilátó, Bortanya
PÉNTEK
10.00 - 12.00

„ÖRÖKSÉG” szekció előadásai (elnök: Almássy Kornél)

Varga Andrea: Gondolatébresztő: klímasemlegesség és a városkép
Vukoszávlyev Zorán: A hatvanas-hetvenes évek épített örökségének kezelése Európában
Almássy Kornél: A Magyar Építészeti Múzeum és a korszak építészete
Kovács Dániel: Brutalista? Szocmodern? Stíluskategóriák 1945 utáni építészetünkhöz – egy kísérlet
(Panelbeszélgetés – Nagy Gergely, Krizsán András, Almássy Kornél - elmaradt)
(Juhász-Nagy Balázs: Új városközpont a Népkertnél - túravezetés délután)

12.00 - 13.00 ebéd
13.00

szakmai kirándulás (MVK-s veteránbuszokkal), fakultatív program:
SZOT-székház / megyei könyvtár / sportcsarnok, Kolónia, volt LKM-terület

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.

A fakultatív programokon a helyek korlátozott száma miatt részvétel a jelentkezés sorrendjében.

Kamarai kreditpontok akkreditáció alatt (3).

A konferencián, illetve a kiegészítő programokon való részvétel regisztrációhoz kötött.

Az előzetes regisztráció hivatalos időszaka lezárult (február 12-én). Egyedi egyeztetéssel lehetséges a továbbiakban: Szakács Eszternél, telefon: 46/512-700/1261-as mellék vagy 70/662-0566.

Jelentkezési határidő: 2024. február 11.

 

Kérjük, a jelentkezés során külön jelölje meg, részt kíván-e venni a csütörtök kora esti avasi boros programon, illetve a péntek délutáni buszos túrán (előbbi díja benne foglaltatik a regisztrációs összegben, utóbbi külön díjfizetéssel jár).

A rendezvény szervezője Miskolc MJV Önkormányzatának Főépítészi kabinetje. További információk a hivatali osztály titkárságán, a (36) 46/512-752-os telefonszámon, illetve az epkonf60@miskolc.hu e-mail címen kaphatók.

A rendezvény szervezésében közreműködő szakmai partnerek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Építész Kamara, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága és a Magyar Építőművészek Szövetsége.

 

A jelentkezők számára a szervezők az alábbi miskolci szálláshelyeket ajánlják bizalommal: