Közérdekű 2020. december 22.
Változások a szemétszállításban

Az állami hulladékszállító cég, a BMH Nonprofit Kft. módosítja közszolgáltatási szerződését. A módosítás érinti az elkülönített és a zöldhulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályokat. A Miskolc MJV területén is szemétgyűjtést végző társaság január 1-től megszünteti a sárga színű (BMH Nonprofit Kft. felirattal ellátott) szelektív hulladékgyűjtő zsákot. A szelektív hulladékgyűjtés a továbbiakban az erre rendszeresített gyűjtőedényzetben történik. Annak hiányában, illetve az elkülönítetten gyűjtött és a gyűjtőedény befogadó képességét meghaladó mennyiségű hulladék esetében a szelektíven gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó rendezett formában kötegelve, illetve a maga által biztosított átlátszó zsákba helyezve adja át a közszolgáltatónak.

A zöldhulladék gyűjtésére ingyenesen biztosított zsák továbbra is megmarad. Ezek pótlása ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 darabig történik. A zöldhulladék elszállítását április 1. – november 30. közötti időtartamban végzik. Ugyanakkor zöldhulladék gyűjtése lehetséges erre rendszeresített – ingatlanonként maximum 240 liter űrmértékkel – gyűjtőedény igénybevételével. Az elszállítás törvényi előírás szerint naptári évenként legalább tíz alkalommal kell, hogy megtörténjen (április 1. és november 30. között, kétheti rendszerességgel), a közszolgáltató a szállítások időpontját hulladéknaptárában teszi közzé. (Ez megtalálható a https://bmhnonprofit.hu/2021-hulladeknaptar-miskolc  weboldalon.)

Hivatkozások