Városinformáció 2022. december 12.
Újabb „miskolcikumok”: Kabdebó Lóránt és Kartal Ernő munkássága

A Miskolci Települési Értéktár Bizottság legutóbbi ülésén két helyi érték felvételi javaslatát tárgyalta és fogadta el. Mostantól Prof. Dr. Kabdebó Lóránt munkássága, illetve Dr. Kartal Ernő minorita szerzetes szolgálata és munkássága is hivatalos „miskolcikumok”.

Prof. Dr. Kabdebó Lóránt a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének igazgatója, majd a Bölcsészettudományi Kar dékánja, 2006-tól az intézmény professor emeritusa volt. Az idén elhunyt professzor sokoldalú munkásságában kiemelkedő fontosságú Szabó Lőrinc költő, műfordító életművének részletes feldolgozása.

Számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el tevékenységét, többek között a Miskolc díszpolgára cím birtokosa is lett 2021-ben. A városhoz kötötte munkája és családja, végső nyugalomra is itt lelt.

A miskolci minorita Nagyboldogasszony templom igazgatói pozícióját 1973-tól töltötte be Dr. Kartal Ernő. Ő szervezte meg a Nagyboldogasszony plébániát, emellett kezdeményezte és közreműködött Kelemen Didák minorita szerzetes boldoggá avatásában, emlékművének létrehozásában. Tartományfőnökként része volt a rendtartomány erősítésében, a miskolci és egri rendházak, templomok megújításában.

Miskolc Megyei Jogú Város 2001-ben választotta díszpolgárának. Papi hivatását több mint 40 éven át Miskolcon és közvetlen környezetében teljesítette. Élete végéig a miskolci rendházban élt és dolgozott, a Minorita templom kriptájában helyezték örök nyugalomra 2006-ban.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének XII-223/5506/2013. számú határozata alapján alakult meg a Miskolci Települési Értéktár Bizottság 2013 decemberében; a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényben meghatározott céllal.

A Bizottság feladata, hogy azonosítsa a településen fellelhető nemzeti értékeket és gondozza az általa létrehozott települési értéktárat – az önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt.

Helyi nemzeti értékeink tanúskodnak Miskolc város közösségének a lokális történelméhez, hagyományaihoz, kulturális és természeti értékeihez fűződő viszonyáról. Ezért helyi nemzeti értékeink össze is tartanak minket, erősíthetik a lokálpatriotizmust és az identitástudatunkat.

Jelenleg 59 helyi nemzeti értéket, „miskolcikumot” tartalmaz a települési értéktár, 7 szakterületi kategóriában.