Közérdekű 2022. november 04.
Tájékoztató a Salkaházi Sára Miskolc Program keretében adható egyszeri pénzbeli támogatás 2022. évi kifizetésének felfüggesztéséről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2022. október 27. napján tartott ülésén a 28/2022.(X.28.) számú rendeletével módosította a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.10.) számú önkormányzati rendeletét, amely alapján az önkormányzat önként vállalt feladatai közé tartozó Salkaházi Sára Miskolc Program keretében adható egyszeri pénzbeli támogatás – 2022. évre vonatkozóan – nem kerül kifizetésre.

A Salkaházi Program nem szűnik meg, azonban a járványhelyzet, a központi, kormányzati döntésekkel összefüggő bevételkiesések, a rendkívül magas energiaárak, az infláció nagymértékű emelkedése olyan nehéz helyzetbe hozta az Önkormányzatunkat, amelyre tekintettel egyelőre nem biztosított a pénzbeli támogatáshoz szükséges fedezet.

Országunk kormánya több alkalommal is hangsúlyozta és kérte, hogy prioritásként kell kezelni a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat: a bölcsődék, óvodák fenntartását, a szociális és egészségügyi alapellátást, a víz- és csatornaszolgáltatást, a közösségi közlekedést, a városüzemeltetési és az igazgatási feladatokat. Ezen ellátásokat biztosító intézményeket, szervezeteket a lehető legköltségtakarékosabban, de továbbra is működtetni kell.

Önkormányzatunk mindent elkövet a Salkaházi Program megtartásáért, ezért amennyiben a drasztikusan megemelkedett, önerőből kigazdálkodhatatlan kiadásokhoz állami kompenzáció érkezik és emellett az alapfeladatok finanszírozása lehetővé teszi, a támogatás kifizetésre kerülhet.

Fentiekre tekintettel kérjük tisztelt szépkorú polgáraink szíves megértését és türelmét!

                                                                                                          Miskolc Megyei Jogú Város

                                                                                                                Önkormányzata