Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2024. február 22.
Tájékoztató a 2024. I. félévi adófizetési kötelezettségekről és adószámla kivonatról.

A helyi adók (építmények utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg) első félévre esedékes összegeit 2024. március 18. napjáig, az I. félévi telekadó összegét 2024. június 17. napjáig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adó Osztálya részéről 2024. február végén kerülnek az adózók részére megküldésre (elektronikus és postai úton) azok az értesítések, amelyek a 2024. I. félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.

Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy az adófizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos Adószámla kivonatok elkészítése, az ASP rendszerről szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek megfelelően, a helyi adóhatósági feladatok támogatását végző központi informatikai szolgáltatást nyújtó ASP.ADÓ szakrendszeren keresztül történik.

Az ASP.ADÓ szakrendszer működési logikájában történt központi fejlesztés következtében, a 2024. I. félévi értesítők az adózók által meghatalmazott képviselők részére kerülnek megküldésre elektronikus és postai úton.

Felhívjuk továbbá azon folyamatosan működő kisvállalkozó adóalanyok figyelmét, akik/amelyek a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített – sávos – módon történő megállapítását a 2023. adóévben már választották, hogy a 2024. május 31. napjáig fizetendő helyi iparűzési adóelőleg összegét a 2024. I. félévre vonatkozó adószámla kivonatok még nem tartalmazzák. A fizetési kötelezettségükről a határnapot megelőzően, az E-önkormányzat portálon tájékozódhatnak Adózóink.

Önkormányzati Adóhatóságunk az adószámla kivonatot 2024. február 21. napi állapotról bocsátja ki. A kiküldésre kerülő adószámla kivonat az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgál építményadó, helyi iparűzési adó, telekadó és egyéb fizetési kötelezettséget érintően, valamint az 1.000.- Ft-ot (késedelmi pótlék esetén 500.-Ft-ot) meghaladó fizetési kötelezettségeket, lejárt esedékességű tartozásokat tartalmazza.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: NAV) látja el, ezért a 2024. évi gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő adókötelezettségről további tájékoztatás itt érhető el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel, ezért az adószámla kivonat a 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos lejárt esedékességű tartozásokra vonatkozóan ad tájékoztatást.

Az adóhatóság által nyilvántartott adót, fizetési kötelezettséget, az adózónak adónként, kötelezettségenként az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

Lehetőség nyílik a természetes személy adózók részére az Adó Osztály központi ügyfélszolgálatán – Miskolc, Városház tér 8. szám alatt – bankkártyával történő fizetésre is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóhatóság által nyilvántartott adót az esedékességi határidőkig az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő számlára kell megfizetnie, ezért javasoljuk a fizetési kötelezettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás megindításának és az ehhez kapcsolódó költségek felszámításának elkerülése érdekében.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatás használatával, valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére, illetve az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére.

Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ azonosítás szükséges.

Adózóink az adóügyekről a www.miskolc.hu honlapon bővebben tájékozódhatnak.

                               

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                               Adó Osztály