Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2023. március 01.
Tájékoztató a 2023. I. félévi adófizetési kötelezettségekről és adószámla kivonatról

A helyi adók (építmények utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg) első félévre esedékes összegeit 2023. március 16. napjáig, az I. félévi telekadó összegét 2023. június 15. napjáig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adó Osztálya részéről 2023. március elején kerülnek az adózók részére megküldésre (elektronikus és postai úton) azok az értesítések, amelyek a 2023. I. félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.

Önkormányzati Adóhatóságunk az adószámla kivonatot 2023. február 22. napi állapotról bocsátja ki. A kiküldésre kerülő adószámla kivonat az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgál építményadó, helyi iparűzési adó, telekadó és gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintően, valamint az 1.000.- Ft-ot (késedelmi pótlék esetén 500.-Ft-ot) meghaladó fizetési kötelezettségeket, lejárt esedékességű tartozásokat tartalmazza.

Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy Önkormányzati Adóhatóságunk részéről az adófizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos Adószámla kivonatok elkészítése, majd előállításra történő átadása az ASP rendszerről szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek megfelelően, a helyi adóhatósági feladatok támogatását végző központi informatikai szolgáltatást nyújtó ASP.ADÓ szakrendszeren keresztül történik. Az önkormányzati adóhatóságoknál jelentkező feladatellátás egyidejűsége miatt a szakrendszerek és a postai szolgáltató leterheltsége megnőtt, amely az Adó Osztálytól független körülményként késleltetheti az adóhatósági küldemények kézbesítését.

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy valamennyi értesítő és készpénzátutalási-megbízás kézbesítése folyamatban van, amelyek megérkezéséig kérjük szíves megértésüket és türelmüket.

Tájékoztatjuk továbbá ügyfeleinket, hogy az ASP.ADÓ szakrendszerben központilag történt programmódosítás eredményeképpen, az Adószámla kivonatok nem minden esetben tartalmazzák az építményadó kötelezettségek megszűnésével és/vagy változásával kapcsolatos könyvelési adatokat, ezért a fentiek vonatkozásában a megküldött határozatokban foglaltak az irányadóak.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: NAV) látja el, ezért a 2023. évi gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő adókötelezettségről a NAV értesíti az adózókat, amelyhez kapcsolódóan a befizetési kötelezettségeket a NAV által megjelölt számlaszámokra kell teljesíteni.

További tájékoztatás itt érhető el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága rendelkezik hatáskörrel, ezért az adószámla kivonat a 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos lejárt esedékességű tartozásokra vonatkozóan ad tájékoztatást.

Az adóhatóság által nyilvántartott adót, fizetési kötelezettséget, az adózónak adónként, kötelezettségenként az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

Lehetőség nyílik a természetes személy adózók részére az Adó Osztály központi ügyfélszolgálatán – Miskolc, Városház tér 8. szám alatt – bankkártyával történő fizetésre is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóhatóság által nyilvántartott adót az esedékességi határidőkig az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő számlára kell megfizetnie, ezért javasoljuk a fizetési kötelezettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás megindításának és az ehhez kapcsolódó költségek felszámításának elkerülése érdekében.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatás használatával, valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére, illetve az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére.
Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ azonosítás szükséges.

Adózóink az adóügyekről a www.miskolc.hu honlapon bővebben tájékozódhatnak.

                                     Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                               Adó Osztály