Koronavírus 2020. március 25.
Tájékoztatás kereskedelmi, vendéglátó tevékenységek és rendezvények veszélyhelyzeti szabályairól

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III.16.), valamint a 48/2020. (III. 19.) számú Kormányrendelet kereskedelmi, vendéglátó tevékenységet és a rendezvényeket érintő szabályai:

1. A vendéglátó üzletekben délután 15 óra és reggel 6 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Ezen időszak alatt a vendéglátó üzletekben az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, a vételár kifizetése időtartamára megengedett a tartózkodás.

2. Üzletek, melyek nyitva tarthatnak 15.00 óra és 06.00 óra között is:

  • élelmiszert, illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut, higiéniai papírterméket árusító üzlet
  • gyógyszertár
  • gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet
  • üzemanyag-töltőállomás
  • dohánybolt

A veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt korlátozás szerinti nyitvatartási idő módosítását a kereskedőnek külön nem kell bejelentenie!

3. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.

Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

 

 Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása

a) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),

b) a mozinak,

c) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

ca) közgyűjteménynek,

cb) közművelődési intézménynek,

cc) közösségi színtérnek.

4. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. Aki a fentiekben felsorolt üzletekben, rendezvényeken meg nem engedett időpontban vagy módon tartózkodik, szabálysértést követ el, mely esetén a pénzbírság összege ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedhet.

5. Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai.

A lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján.

Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytathatja.

A lakosság ellátása céljából az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható.

A nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

A lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható.

A bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett üzleten kívüli, illetve csomagküldő kereskedelmi tevékenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.