Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2019. november 26.
Tájékoztatás helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2019. július 24. napjától hatályos 41. § (9) bekezdése alapján a annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóelőleg-kiegészítési kötelezettségére a Htv.  2018.01.01-től hatályos 42/F. §-a tartalmaz külön szabályozást. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó a helyi iparűzési adóban az adómegállapítási, bevallási, adófizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos szabályok szerint teljesíti.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. és 3. melléklet II./A)/1./b) pontjai alapján az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell adóbevallást benyújtania, és az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizetheti meg.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon elérhető „Ügyindítás” szolgáltatás (https://ohp-20.asp.lgov.hu) igénybevételével van lehetőség a „Helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás” űrlap benyújtására.

Az Art. 231. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét - figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is - nem fizette meg legalább kilencven százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának különbözete után tíz százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.

(2) A mulasztási bírság alapjának számítása során figyelmen kívül kell hagyni az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbsége alapján számított nyereségjellegű árfolyam különbözetet, valamint az adóelőleg kiegészítés napja és a mérlegkészítés időpontja közötti időszakban ismertté vált, adott üzleti évre elszámolandó támogatásokat, ha azok adóalapot képeznek.

Kérjük az adóelőleg-kiegészítésre kötelezett adózókat, hogy szíveskedjenek határidőben eleget tenni bevallási és fizetési kötelezettségüknek.

 

                                            Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                                                                   Adó Osztály