Közérdekű 2022. május 24.
Portrészobor - Dr. Tisza Miklós professzor emlékére

Tisztelt volt és jelenlegi Hallgatók, Partnerek, Egyetemi Polgárok!  

A Miskolci Egyetem régi hagyománya, hogy neves professzorainak emlékét különféle formákban (díjak, emlékplakettek, szobrok, kiadványok stb.) az utókor számára is megörökíti.

Dr. Tisza Miklós professzor 2021. szeptember 27-én hunyt el, családja és az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet kollektívája elhatározták, hogy mellszobrot állítanak fel emlékére az A/4 főépület földszintjén az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet irodái által határolt épületrészben.

Dr. Tisza Miklós 1972-ben szerzett kitüntetéses gépészmérnöki oklevelet. Az oklevél megszerzését követően a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának Mechanikai Technológiai Tanszékének oktatója volt csaknem 50 éven át. A tanszék, később az intézet vezetését 1991-ben történő megválasztásától 28 éven át odaadóan, kollégáit folyamatosan támogatva, mind szakmai, mind tudományos előmenetelüket segítve végezte. Hosszú éveken át töltött be egyetemi vezető tisztségeket, ezek közül a legjelentősebbek voltak: 1986-1989-ig osztályvezető a Tudományos Osztályon, 1987-1999-ig projektigazgató, 2000-2003 között fejlesztési rektorhelyettes. Oktató nevelő munkájának gyümölcse számos egyetemi jegyzet, tankönyv. Az oktató kutatói utánpótlás nevelést mindig kiemelt prioritással kezelte. A Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Tanácsának volt 1993-tól tagja, 2009-től 2019-ig elnöke volt. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet tagjaként tevékenykedett, az IDDRG Nemzetközi Mélyhúzási Kutatócsoportnak 1989-től tagja, 1994-től elnökhelyettese, 1996-1998 között elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt. Számos kitüntetés birtokosa, amelyek közül kiemelkedik a Gépészmérnöki Kari Emlékérem, a Signum Aureum Universitatis, a GTE Zorkóczy Béla Emlékérem, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje és a Miskolci Egyetem Díszpolgára kitüntetés.

Kérjük, amennyiben lehetőségei megengedik, szíveskedjék a "MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁN FOLYÓ MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT" közhasznú alapítványnak nyújtott adományával támogatni Tisza Miklós professzor úrról portrészobor és kiadvány elkészítését. Az Alapítvány céljainak megvalósításához bármely hazai és külföldi, természetes-, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal csatlakozhat.

Amennyiben magánszemélyként szeretne hozzájárulni kezdeményezésünkhöz, az alábbi számlaszámra juttathatja el támogatását. Jogi személyként, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként szíveskedjék jelzéssel élni a metsztne@uni-miskolc.hu email címre, ahonnan adományozási szerződés tervezetet juttatunk el Önhöz.

  • Bankszámlaszám:         11600006-00000000-06877963
  • Átutalás közleménye:   Tisza M. szobor támogatása  

 

Miskolc, 2022. március 22.