Városinformáció 2021. február 08.
Partnerségi egyeztetés

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítását kezdeményezi

a Miskolc Gózon Lajos u.-Batthyány sor-Ipari vasút-Puskin u. állal határolt területre, ami megtekinthető a Főépítészi Kabinetben vagy a város honlapján az alábbi internetcímen:

https://www.miskolc.hu/varoshaza/onkormanyzat/strategiak-koncepciok#quick-access-target-5

 

A készülő tervekhez 2021. február 10-től 2021. február 26-ig vélemények adhatók.

A felmerült véleményeket kérjük, hogy a fenti idő alatt írásban juttassák el Veres Pál polgármesternek címezve a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Kabinet 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. posta

vagy a partnersegiegyeztetes@miskolc.hu internet címre.

A Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjától a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetre tekintettel a tervekkel kapcsolatosan lakossági fórum megtartására nincs lehetőség.