Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2019. április 01. • Lejárt
Pályázati kiírás társadalmi felzárkóztatási ügyintéző munkakör betöltésére

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Társadalmi felzárkóztatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Javaslatokat készít a Miskolcon élő hátrányos helyzetű csoportok életesélyeinek a javítására, és az ezzel kapcsolatos feladatok előkészítése. Közreműködik a Lyukóvölgyre koncentráló fejlesztési programok megvalósításában. Figyelemmel kíséri a célcsoportoknak kiírt pályázati lehetőségeket, továbbá együttműködik ezen projektek előkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, vagy főiskolai szintű végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Hasonló munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.

•         Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.

•         Motivációs levél.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

•         A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 06.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Szervezetmenedzsment Osztály - HR Csoport). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116.433-0/2019, valamint a munkakör megnevezését: Társadalmi felzárkóztatási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

 

 

 
 

 

Csatolmányok