Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. szeptember 18.
Pályázati kiírás nemzetközi referens munkakör betöltésére


 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Nemzetközi referens

munkakör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Figyelemmel kíséri az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, a területhez tartozó intézkedésekre javaslatot tesz. Kapcsolatot tart Miskolc testvérvárosaival, szükség esetén az Önkormányzat delegációját külföldre kíséri, ellátja a delegációk nyelvi és adminisztratív segítését. Részt vesz a testvérvárosokkal történő folyamatos kapcsolatépítésben, a Magyarországon működő nagykövetségekkel, konzulátusokkal és nemzetközi nagyvállalatokkal történő folyamatos informális kapcsolattartásban. Ellátja a polgármester, a tisztségviselők és a Hivatal dolgozóinak külföldi utazásaival, valamint a nemzetközi protokoll rendezvényekkel kapcsolatosan felmerülő szervezési és adminisztratív feladatokat. Részt vesz a külföldi állami vezetők és delegációk fogadásának előkészítésében és lebonyolításában. Összeállítja és képviseli a Közgyűlés, valamint a bizottságok előtt a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket. Elvégzi a nemzetközi kapcsolatok megfelelő szintű fenntartásához szükséges protokolláris felkészítési feladatokat.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Külügyek és nemzetközi kapcsolatok

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

Egyetem, vagy főiskola szakirányú végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • Felsőfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű angol nyelvtudás szóban és írásban.
 • Továbbá egy élő európai nyelvből középfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvismerettel.
 • Nemzetközi kapcsolattartásban szerzett legalább 3-5 év releváns szakmai tapasztalat.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat.
 • További idegen nyelvek ismerete.
 • Közgazdasági vagy jogi végzettség.
 • Legalább alapszintű protokoll ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.05.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 401.215-0/2023 pályázati azonosító megjelölésével a munkáltató részére az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.10.16.

 

Csatolmányok