Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. szeptember 18. • Lejárt
Pályázati kiírás nemzetközi referens munkakör betöltésére


 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Nemzetközi referens

munkakör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Figyelemmel kíséri az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, a területhez tartozó intézkedésekre javaslatot tesz. Kapcsolatot tart Miskolc testvérvárosaival, szükség esetén az Önkormányzat delegációját külföldre kíséri, ellátja a delegációk nyelvi és adminisztratív segítését. Részt vesz a testvérvárosokkal történő folyamatos kapcsolatépítésben, a Magyarországon működő nagykövetségekkel, konzulátusokkal és nemzetközi nagyvállalatokkal történő folyamatos informális kapcsolattartásban. Ellátja a polgármester, a tisztségviselők és a Hivatal dolgozóinak külföldi utazásaival, valamint a nemzetközi protokoll rendezvényekkel kapcsolatosan felmerülő szervezési és adminisztratív feladatokat. Részt vesz a külföldi állami vezetők és delegációk fogadásának előkészítésében és lebonyolításában. Összeállítja és képviseli a Közgyűlés, valamint a bizottságok előtt a feladatkörébe tartozó közgyűlési és bizottsági előterjesztéseket. Elvégzi a nemzetközi kapcsolatok megfelelő szintű fenntartásához szükséges protokolláris felkészítési feladatokat.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Külügyek és nemzetközi kapcsolatok

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

Egyetem, vagy főiskola szakirányú végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • Felsőfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű angol nyelvtudás szóban és írásban.
 • Továbbá egy élő európai nyelvből középfokú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvismerettel.
 • Nemzetközi kapcsolattartásban szerzett legalább 3-5 év releváns szakmai tapasztalat.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatásban szerzett tapasztalat.
 • További idegen nyelvek ismerete.
 • Közgazdasági vagy jogi végzettség.
 • Legalább alapszintű protokoll ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.05.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 401.215-0/2023 pályázati azonosító megjelölésével a munkáltató részére az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.10.16.

 

Csatolmányok