Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. február 09. • Lejárt
Pályázati kiírás műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Vagyongazdálkodási Osztályon, az Önkormányzati tulajdonú, Miskolc Holding Zrt. hasznosítási, üzemeltetési feladatkörébe nem tartozó vagyonelemek tekintetében birtokbaadási, birtokbavételi eljárásokban az Önkormányzat képviselete, közműszolgáltatók előtti eljárásokban az Önkormányzat, mint tulajdonos képviselete. Önkormányzati tulajdonú, vagy bérelt ingatlanok üzemeltetésével összefüggésben a Vagyongazdálkodási Osztályra érkező számlák műszaki alátámasztó dokumentumainak vizsgálata, a számlák műszaki teljesítési igazolása. Önkormányzati tulajdonú, nem üzleti vagyoni körbe tartozó ingatlanok több használó esetén szükséges rezsiköltség megosztásának kidolgozása, ellenőrzése. Önkormányzat által bérelt ingatlanrészek tekintetében a rezsiköltség megosztás ellenőrzése. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával összefüggő műszaki kérdésekben állásfoglalás készítése, a hasznosítás műszaki folyamatának menedzselése. A foglalkoztatás jellege teljes vagy részmunkaidő.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, főiskola, vagy középfokú műszaki végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Műszaki, ingatlan karbantartási, ingatlan üzemeltetési szakterületen szerzett szakmai tapasztalat.

•         Ingatlanforgalmi értékbecslői képesítés, ingatlanforgalmi értékbecslői szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.

•         Motivációs levél.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

•         A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Humánerőforrás Osztályra 2 megegyező példányban). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 400.174-0/2023, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ Főosztály II. www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

 

Csatolmányok