Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. augusztus 26. • Lejárt
Pályázati kiírás költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Ellátja a könyvviteli programban az előirányzatok naprakész nyilvántartását, gondoskodik az előirányzat módosítások rögzítéséről, könyveléséről. Végzi a havi adatszolgáltatások, éves beszámoló elkészítésével kapcsolatos munkálatokat, gondoskodik az intézményi beszámolók jogszabálynak megfelelő összeállításáról, felülvizsgálatáról, közreműködik a jelentések, beszámolók MÁK felé történő továbbításáról. Felülvizsgálja az intézmények, valamint a feladatkörébe utalt ágazat maradvány elszámolását. Közreműködik az Önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó költségvetési rendelet tervezetek elkészítésében, ennek keretén belül együttműködik a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeivel. Figyelemmel kíséri az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait, a rendelkezésre álló előirányzatokat, a tényleges teljesítéseket, továbbá a kiadási sorokhoz kapcsolódó bevételeket. Előkészíti az Önkormányzat és szükség esetén a Polgármesteri Hivatal havi bevétellel fedezett előirányzat módosítását. Javaslatot készít az ágazatait érintő előirányzatok módosítására.

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

  Középfokú vagy felsőfokú szakirányú végzettség.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • Mérlegképes könyvelői képesítés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.
 • Önkormányzati költségvetési területen szerzett tapasztalat.
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.09.09.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 401.-111/2023 pályázati azonosító megjelölésével a munkáltató részére az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.09.22.

 

Csatolmányok