Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2024. május 16.
Pályázati kiírás Költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): 

 • Részt vesz a gazdálkodást érintő közgyűlési előterjesztések készítésében.
 • Részt vesz az Önkormányzat éves költségvetésének elkészítésében, különös tekintettel a feladatkörébe utalt funkcióhoz tartozó feladatok vonatkozásában.
 • Végzi az Önkormányzat költségvetésének teljesítésével összefüggő beszámolók, jelentések elkészítésével kapcsolatos munkálatokat.
 • Előzetes számításokat végez, javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat hitel/kölcsön felvételével, kötvény kibocsátásával kapcsolatban.
 • Részt vesz az önkormányzat hitel/kölcsön igényével kapcsolatos pályázat kiírásában, a pályáztatás lebonyolításában. Előkészíti a hitel/kölcsön felvétellel, kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződéseket.
 • Folyamatos kapcsolatot tart a hitelt folyósító pénzintézetekkel.
 • Elemzéseket, számításokat készít az önkormányzat gazdasági, pénzügyi helyzetére vonatkozóan. Javaslatot dolgoz ki a szükséges intézkedésekre.
 • Figyelemmel kíséri a hitelek törlesztésének ütemét, intézi az ezzel kapcsolatos ügyeket. Nyilvántartja az önkormányzat által felvett hiteleket, kibocsátott kötvényeket, az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket.
 • Gondoskodik a hitelekkel kapcsolatos Információ- és adatszolgáltatásról. Ellátja az Önkormányzat stabilitási törvényből eredő adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos feladatait.
 • Kezdeményezi az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötését, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő mobilizálását.
 • Figyelemmel kíséri a devizaárfolyamok alakulását, ezzel kapcsolatban elemzéseket készít, javaslatokat dolgoz ki.
 • Részt vesz az Önkormányzat számlavezető bank választásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
 • Figyelemmel kíséri az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásai között a feladatkörébe utalt funkcióhoz kapcsolódó előirányzatokat, mind a tényleges teljesítéseket, továbbá a kiadási sorokhoz kapcsolódó bevételeket. Felülvizsgálja a feladatkörébe utalt ágazatok maradvány elszámolását.
 • Ellátja az ágazatát érintő szerződések átvizsgálását és jóváhagyását. Részt vesz az ágazatát érintő szakmai anyagok, előterjesztések, pénzügyi vonatkozásainak véleményezésében.
 • Az ágazatait érintően figyelemmel kíséri az elszámolásai kötelezettségek teljesítését, azok helyességét. Az elszámolási hiányosságokról értesíti a megállapodást előkészítő szervezeti egységet.
 • Ágazatát illetően részt vesz közbeszerzéssel kapcsolatos bíráló bizottság ülésein.

FEOR besorolás: 3910 Egyéb ügyintéző

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Közgazdaság/pénzügyi/elemzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség. Közgazdaságtan, középfokú vagy felsőfokú szakirányú végzettség.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 39. § alapján (speciális, köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • Mérlegképes könyvelői képesítés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.
 • Önkormányzati költségvetési területen szerzett tapasztalat.
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • motivációs levél,
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján,
 • adatkezelési nyilatkozat,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.31.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 201.156/2024 pályázati azonosító megjelölésével az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton vagy személyesen a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humánerőforrás Osztály, 3525 Miskolc, Városház tér 8. címen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201.156/2024, valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

A pályázat, a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon (https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/ ) keresztül is benyújtható.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.06.14.

 

Csatolmányok