Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2024. március 27. • Lejárt
Pályázati kiírás Költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

Költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Részt vesz a gazdálkodást érintő közgyűlési előterjesztések készítésében. Részt vesz az Önkormányzat éves költségvetésének elkészítésében, különös tekintettel a feladatkörébe utalt funkcióhoz tartozó feladatok vonatkozásában. Végzi az Önkormányzat költségvetésének teljesítésével összefüggő beszámolók, jelentések elkészítésével kapcsolatos munkálatokat. Előzetes számításokat végez, javaslatokat dolgoz ki az önkormányzat hitel/kölcsön felvételével, kötvény kibocsátásával kapcsolatban. Részt vesz az önkormányzat hitel/kölcsön igényével kapcsolatos pályázat kiírásában, a pályáztatás lebonyolításában. Előkészíti a hitel/kölcsön felvétellel, kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződéseket. Folyamatos kapcsolatot tart a hitelt folyósító pénzintézetekkel. Elemzéseket, számításokat készít az önkormányzat gazdasági, pénzügyi helyzetére vonatkozóan. Javaslatot dolgoz ki a szükséges intézkedésekre. Figyelemmel kíséri a hitelek törlesztésének ütemét, intézi az ezzel kapcsolatos ügyeket. Nyilvántartja az önkormányzat által felvett hiteleket, kibocsátott kötvényeket, az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket. Gondoskodik a hitelekkel kapcsolatos Információ- és adatszolgáltatásról. Ellátja az Önkormányzat stabilitási törvényből eredő adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos feladatait.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Közgazdaság/pénzügyi/elemzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség. Közgazdaságtan, középfokú vagy felsőfokú szakirányú végzettség.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 39. § alapján (speciális, köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.
 • Mérlegképes könyvelői képesítés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati előnyök:

 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.
 • Önkormányzati költségvetési területen szerzett tapasztalat.
 • Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • motivációs levél,
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján,
 • adatkezelési nyilatkozat,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.04.17.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 200.776/2024 pályázati azonosító megjelölésével az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton vagy személyesen a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humánerőforrás Osztály, 3525 Miskolc, Városház tér 8. címen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 200.776/2024, valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

A pályázat, a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon (https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/ ) keresztül is benyújtható.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.05.01.

Csatolmányok