Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2019. október 24. • Lejárt
Pályázati kiírás jegyzői munkakör ellátására

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere
Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Ellátandó feladatok:

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában jegyzői feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ban meghatározott feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, igazgatásszervező; közigazgatás-szervező; jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

•         legalább 2 éves közigazgatási-, és vezetői tapasztalat,

•         közigazgatási gyakorlat: jogi-, vagy hatósági szakterületen betöltött vezetői és/vagy jegyzői munkakörökben.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,

•         végzettséget igazoló okiratok másolata,

•         szakvizsgát igazoló oklevél másolata,

•         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),

•         a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,

•         a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek,

•         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,

•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Palotai Mariann a HR csoport vezetője nyújt, a +36-46/512-788 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. HR Csoport két egyező példányban és elektronikus adathordozón). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 117.088-0/2019, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu (megjelenés: 2019. október 28.)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Csatolmányok