Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. október 29. • Lejárt
Pályázati kiírás igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Hatósági Osztályon részt vesz a birtokvédelmi eljárás lefolytatásában, a kereskedelmi ügyekkel kapcsolatos eljárásokban, zenés-táncos rendezvény engedélyezési eljárásában. Állatok tartásával kapcsolatos intézkedések megtétele, bejelentések kivizsgálása. Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék vezetése. Közösségi együttélési szabályok megsértésével kapcsolatos feladatok ellátása. Részvétel a képviselői beadványokkal kapcsolatos ügyek intézésében. Az osztály feladatellátásával összefüggő előterjesztések, rendelet-tervezetek előkészítésében való közreműködés.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási, Szakigazgatási

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Miskolc

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Igazgatásszervező

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Jogi végzettség.
 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján
 • adatkezelési nyilatkozat
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.12.

Elektronikus úton pdf formátumban, tárgyban a 401.476-0/2023 pályázati azonosító megjelölésével a munkáltató részére az allaspalyazat@miskolc.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.24.

 

Csatolmányok