Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2023. január 31. • Lejárt
Pályázati kiírás gazdálkodási ügyintéző (követeléskezelési) munkakör betöltésére

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási ügyintéző (követeléskezelési)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Vagyongazdálkodási Osztály szerződéseinek előkészítése, véleményezése. Kisajátítási eljárások kezdeményezése, kapcsolódó feladatok ellátása. Ingatlanvásárlásokkal, felajánlásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, kapcsolattartás ügyfelekkel. Felelős a tulajdonrendezési eljárások előkészítéséért, végrehajtásáért. Előterjesztések teljes körű előkészítése, előterjesztések véleményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, közgazdász, vagy jogász/közgazdász végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Követeléskezelési területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

•         Vagyonjogi, ingatlangazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.

•         Motivációs levél.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

•         A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Humánerőforrás Osztályra 2 megegyező példányban). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 400.208-0/2023, valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási ügyintéző (követeléskezelési).

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Miniszterelnöki Kabinetiroda, Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ Főosztály II. www.kozigallas.gov.hu (2023. január 31.)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

Csatolmányok