Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2022. december 04. • Lejárt
Pályázati kiírás e-ügyintézési ügyintéző munkakör betöltésére

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
E-ügyintézési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Koordinálja a Hivatal egyes szervezeti egységeinek tevékenységét, az elektronikus ügyintézés Önkormányzatnál történő teljes körű kialakításának és üzemeltetésének vonatkozásában, valamint adminisztratív és szakmai segítséget nyújt a Hivatal érintett szervezeti egységei részére. Részt vesz az elektronikus ügyintézés körébe bevonható folyamatok felmérésében, szükség esetén javaslatot dolgoz ki azok átalakítására. Segítséget nyújt az érintett szakterületek részére az ASP rendszer részeként kötelezően bevezetendő szolgáltatások belső folyamatokba történő beépítésének elvégzésében. Koordinálja az Európai Adatvédelmi rendelet (GDPR) által az Önkormányzat és Hivatal számára előírtaknak való megfelelés eléréséhez és fenntartásához szükséges feltételrendszer működésével kapcsolatos feladatok meghatározását és végrehajtását, valamint összehangolja a Hivatal érintett szervezeti egységeinek munkájával. Rendszeresen kapcsolatot tart az elektronikus ügyintézés, az önkormányzati ASP, valamint a GDPR megfelelőség kialakításával, és fenntartásával kapcsolatban a közreműködő társhatóságokkal, intézményekkel, illetve az Önkormányzat és a Hivatal által megbízott személyekkel, szervezetekkel. Közreműködik az elektronikus információs rendszerek biztonságának megteremtéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogász, egyetemi vagy főiskolai közgazdasági végzettség, igazgatásszervező főiskolai végzettség, informatikai egyetemi vagy főiskolai végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

•         Önkormányzatnál vagy közigazgatási szervnél az e-ügyintézés területén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.

•         Motivációs levél.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

•         A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Humánerőforrás Osztályra 2 megegyező példányban). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101.423-0/2022, valamint a munkakör megnevezését: E-ügyintézési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•     Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu (2022. december 04.)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

 

Csatolmányok