Városháza
Polgármesteri hivatal
Állás 2021. június 11.
Pályázati kiírás e-ügyintézési és folyamatszabályozási ügyintéző

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
E-ügyintézési és folyamatszabályozási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Koordinálja a Hivatal egyes szervezeti egységeinek tevékenységét az elektronikus ügyintézés teljes körű kialakításának, üzemeltetésének vonatkozásában és ennek érdekében adminisztratív és szakmai segítségnyújtást nyújt az érintett szervezeti egységek részére. Koordinálja az ASP csatlakozáshoz szükséges feltételek kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtását. Koordinálja az Európai Adatvédelmi rendelet (GDPR) által előírtaknak való megfelelés eléréséhez, és fenntartásához szükséges feltételrendszer kialakításával kapcsolatos feladatok meghatározását, végrehajtását összehangolja az érintett szervezeti egységek munkájával. Az elektronikus ügyintézés, az ASP, valamint a GDPR megfelelőség kialakításával, és fenntartásával kapcsolatban a közreműködő minisztériumokkal, társhatóságokkal, illetve az Önkormányzat és a Hivatal által megbízott személyekkel, szervezetekkel rendszeresen kapcsolatot tart, a végrehajtás érdekében azokkal szorosan együttműködik. Az elektronikus ügyintézés, az ASP rendszer, valamint a GDPR megfelelőség vonatkozásában közreműködik az informatikai információs rendszer biztonságának megteremtéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában. Ellátja a Polgármesteri Hivatal folyamatszabályozásához, folyamatábrák és folyamatleírások elkészítésével kapcsolatos feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogász, egyetemi vagy főiskolai közgazdasági végzettség, igazgatásszervező főiskolai végzettség, informatikai egyetemi vagy főiskolai végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga.

•         Önkormányzatnál vagy közigazgatási szervnél az e-ügyintézés területén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint.

•         Motivációs levél.

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján (köztisztviselők részére) vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

•         A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

•         A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Humánerőforrás Osztályra 2 megegyező példányban). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 402.710-0/2021, valamint a munkakör megnevezését: E-ügyintézési és folyamatszabályozási ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu (2021. június 11.)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Csatolmányok