Közérdekű 2024. május 14.
Miskolci Perecesi Nyári Napközis Tábor 2024

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2024. nyarán Perecesen működteti a Miskolci Nyári Napközis táborát 2024. július 01. és 2024. augusztus 09. között.

 

I. turnus          2024. július 01. – 2024. július 12.

II. turnus         2024. július 15. – 2024. július 26.

III. turnus       2024. július 29. – 2024. augusztus 09.

 

A turnusonkénti maximális létszám 200-250 . A törvényi előírásoknak megfelelően elsőbbséget élveznek a dolgozó szülők gyermekei. A jelentkezési laphoz munkáltatói igazolás csatolása szükséges (amennyiben mindkét szülő dolgozik, akkor mindkettő). A gyermeküket egyedül nevelő szülőknek nyilatkozatot kell tenniük a jelentkezési lap leadásakor. Csak azok a tanulók vehetik igénybe a nyári napközit, akiknek nincs térítési díj tartozásuk.

 

Tisztelettel megkérjük Önt, hogy az alábbi táborozási lehetőségről a KRÉTA rendszeren keresztül, illetve a helyben szokásos módon az intézményébe járó gyermekek szüleit értesíteni, a jelentkezéshez szükséges adatlapot és szülői nyilatkozatot az iskola honlapjára feltetetni szíveskedjék.

 

A jelentkezési lap és a szülői nyilatkozat elérhető Miskolc város honlapján www.miskolc.hu, a Miskolci Közintézmény-működtető Központ honlapján www.mkmkozpont.hu, illetve a napközis tábor Facebook oldalán.

 

Jelentkezési korhatár: 6 - 13 év.

 

A táborba való jelentkezés az alábbiak szerint történik: A térítési díjat (mely megegyezik a szorgalmi időszakra érvényes díjakkal) befizetni, és ezzel egy időben a szükséges dokumentumokat (jelentkezési lap, munkáltatói igazolások) leadni az MKMK pénztárában kell (3525 Miskolc, Városház tér 13.) 2024. június 10. (hétfő) és 2024. június 26. (szerda) között.

A jelentkezési lapokra eredetiben van szükségünk, így az online jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

Az étkezési kedvezményre jogosító (MÁK igazolás, GYVK, SNI) érvényes iratot a befizetéskor kell bemutatni.

Azok a tanulók, akiknek térítési díj elmaradásuk van, nem jelentkezhetnek a táborba, kizárólag a tartozás rendezése után.

A 2024. június havi étkeztetési számlák befizetésének határideje a tábor adott turnusának első napját megelőző munkanap (I. turnus: 2024.06.28., II. turnus: 2024.07.12., III. turnus: 2024.07.26.).

Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények tanulói számára a háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés térítési díja 1-7. évfolyam részére bruttó 820, - Ft/nap.

A nem önkormányzati fenntartású (Egyházi, alapítványi, stb) intézmény 1-7. évfolyamos tanulói számára bruttó 2.100, - Ft/nap.

 

A Perecesi Nyári Napközis tábor étkezési térítési díj befizetése a következő módokon lehetséges:

 

  • készpénzes és bankkártyás fizetéssel az MKMK pénztárában (Miskolc, Városház tér 13.)

 

 

  • átutalással: az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbi étkezési alszámlára:

11734004-15802523-10320000

 

A közlemény rovatba a következő adatokat kell feltüntetni: tanuló neve, iskolája és a rendezendő turnus. Kérjük, hogy kerekítés nélküli, pontos összeg kerüljön átutalásra.

 

Határidőn túl pótjelentkezést csak akkor tudunk elfogadni, ha a maximális létszám még nem telt be. Ellenkező esetben csak lemondás után tudunk új gyermekeket fogadni. Pótjelentkezéssel kapcsolatban keressék Mádai Linda táborvezetőt a +36-70/704-6611-es telefonszámon.

 

Az étkezések lemondását minden munkanap 7:00 és 8:00 teheti meg a szülő a +36-70/704-6611-es telefonszámokon, vagy a nyari.napkozi.miskolc@gmail.com e-mail címen.

 

Az étkezés lemondása a tárgynapot megelőző munkanapon 8:30-ig lehetséges. Az ezt követő időpontban történő lemondás esetén a lemondást csak a tárgynapot követő 2.

Ha a gyermek három napig nem jelenik meg a táborban, és távolmaradásáról a tábor vezetése nem kap információt, a névsorból automatikusan kihúzásra, étkezése lemondásra kerül.

A táborozáshoz az orvosi igazolás nem szükséges a 12/2012. (III.28.) NEFMI rendelet értelmében „[...] A gyermek törvényes képviselője […] a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.” Kérem, hogy a levélhez csatolt nyilatkozatot használják.

 

A gyermekeket az MVK Zrt. menetrendszerinti járatai szállítják a tábor helyszínére: Avas városközpont, Tapolcai elágazás, Centrum villamosmegálló.  Az utazásról a tábor Facebook oldalán tájékozódhatnak a szülők. https://www.facebook.com/miskolcinyarinapkozi/

 

Kérem, hívják fel a szülők figyelmét, hogy gyermekeiket az időjárásnak megfelelően öltöztessék. Melegítő, esőköpeny, fürdőruha legyen náluk.

Nagy értékű játékokat, ékszereket, görkorcsolyát, gördeszkát, mobiltelefont stb. csak saját felelőséggel hozhatják magukkal! Az elveszett értékeket megtéríteni nem áll módunkban.

A Miskolci Nyári Napközivel kapcsolatban Mádai Linda táborvezető +36-70/704-6611, vagy nyari.napkozi.miskolc@gmail.com – nyújt felvilágosítást.

Csatolmányok