Közérdekű 2023. január 30.
Már elérhetőek a Wacław Felczak Alapítvány új pályázatai

A Wacław Felczak Alapítvány az első pályázati körben, február végéig várja a pályázatokat a lentebb felsorolt területeken. 

A pályázatokat online lehet benyújtani 2023. február 28. 17 óráig, a következő linken: https://wfa.hu/palyazatok

Pályázat középfokú oktatási intézmények részére:

Polonica Varietas: Pályázat a lengyelországi osztálykirándulások szervezésére és lebonyolítására.  Ide kattintva elérhető a pályázat.

Pályázatok felsőfokú oktatási intézmények részére:

Szent Kinga gyűrűje: A pályázat célja a magyarországi lengyel tanszékek színvonalának és versenyképességének megtartása, emelése. Bármely magyar felsőoktatási intézmény tanszékére meghívott lengyel előadók vendégoktatóként történő meghívása, amit az Alapítvány anyagi támogatással kíván ösztönözni. A pályázat ide kattintva érhető el.

Örökéletű Tölgy: A pályázat révén a felsőoktatási és tudományos intézmények, illetve kutatók, oktatók kaphatnak támogatást magyar–lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek támogatására.  A pályázat a jogi személyek számára ide kattintva elérhető.  A  természetes személyek számára ide kattintva érhető el

Pályázatok felsőfokú oktatási intézmények hallgatói részére:

Jagelló: Pályázat a doktorandusz hallgatók számára a tanulmányi ösztöndíj igénylésére.  A pályázat ide kattintva érhető el. 

Piast: Pályázat a lengyel nyelv és irodalom mesterszakos hallgatói számára a tanulmányi ösztöndíj igénylésére.  A pályázat ide kattintva érthető el. 

Pályázatok települési önkormányzatok, alap- és középfokú oktatási intézmények, egyházi és civil szervezetek részére:

Dwa Bratanki: Pályázat a magyarországi önkormányzatok, illetve alap- és középfokú oktatási intézmények számára, melyek testvérvárosi/testvériskolai megállapodást írtak alá, vagy annak aláírására kötelezettséget vállalnak egy lengyelországi településsel vagy intézménnyel.  A pályázati felhívás ide kattintva érhető el.

Skamander: Pályázat egyházi és civil szervezetek, kulturális események szervezésével foglalkozó jogi személyek és települési önkormányzatok számára magyar és lengyel művészek, illetve kulturális szakemberek együttműködésének erősítésére. A pályázati felhívás itt érhető el. 

Sasfiókák: Pályázat magyarországi iskolák, települési önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, hazai nemzeti park igazgatóságok számára, gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar–lengyel oktatási–művészeti–vallási és társadalmi, valamint környezetvédelmi projektek szervezésére és lebonyolítására.  Ide kattintva érhető el a pályázati felhívás. 

Pályázatok könyv- és lapkiadással foglalkozó jogi személyek részére:

Mazurka: A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson szakmai és szépirodalmi folyóiratok lengyel-magyar vagy lengyel tematikus lapszámainak megjelentetéséhez. Itt érhető el a pályázati felhívás. 

Tengerszem: A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson lengyel–magyar vagy lengyel tematikájú kötetek magyar nyelven történő kiadásához, ezáltal is elősegítve a lengyel kultúrát közvetítő tudományos, ismeretterjesztő és szépirodalmi művek magyarországi megjelenését és népszerűsítését.  Itt érhető el a pályázati felhívás. 

Hivatkozások