Közérdekű 2022. november 08. • Lejárt
Lakossági véleményezésen az Integrált Településfejlesztési Stratégia

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8). sz. kormányrendeletben meghatározott szakmai és tartalmi követelményeknek megfelelően elkészítette a 2021-2027-es időszakra szóló településfejlesztési stratégiáját.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia egy középtávú időszakot, 7 évet felölelő városfejlesztési dokumentum, amelynek célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megvalósítása, a települési fejlesztési célok, prioritások, intézkedések és programok rögzítése.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a tervezés folyamán számít a lakosság javaslataira, ezért a jogszabályi előírásoknak is eleget téve a 2022. november 8. – 2022. november 29. közötti időszakban véleményezésre bocsátja Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és megalapozó vizsgálatának partnerségi egyeztetésre készített tervezetét.

A dokumentumokhoz kapcsolódó észrevételek -a fentiekben megjelölt időszakban- postai úton a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat – Pályázati Főosztály részére (3525 Miskolc, Városház tér 8. címre) vagy elektronikus úton a palyazat@miskolc.hu e-mail címre küldhetők meg.

Csatolmányok