Pályázat 2022. február 24.
Közös siker a Interreg Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SK-HU/1902 pályázatán

Kassa Város Önkormányzatának vezetésével Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a kassai székhelyű Kassai Egészségügyi Mentő Egyesület és a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület közösen pályázott az Interreg Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SK-HU/1902 pályázati kiírására „CODESIC - Nemzetközi biztonsági kapacitások közös fejlesztése” című pályázattal. A két önkormányzat és két civil szervezet közös projektjében azt vállalta, hogy egymás adottságaira, ismereteire és tapasztalataira támaszkodva fejlesztik árvízvédelmi, katasztrófa elhárítási kapacitásukat.

 

A klímaváltozással együtt járó csapadék terhelések egyre nagyobb kilengései minden települést az árvizekre való felkészülésre ösztönöz.

Kassa jelentős vízkészlete, a Hernád és Ida folyóknak köszönhetően, egy esetleges meghibásodás esetén akár a határon átnyúló katasztrófát okozhat. De a miskolciaknak is van tapasztalata a Szinva esetleges villám árvízének pusztításával kapcsolatban. A partnerek közösen keresik a forrás által biztosított lehetőségeknek megfelelően a megelőzés és az elhárításra való felkészülés módjait.

 

Ennek megfelelően a Kassai Önkormányzat ún. hullám szimulációt készít egy esetleges lökésszerű csapadékvíz terhelésre, valamint vészjelző rendszert telepít a válságkezelés segítésére.

 

A Miskolci Önkormányzat a két civil egyesülettel együtt katasztrófa elhárítási eszközparkjának bővítésével és tapasztalataik megosztásával, közös szakmai programokon való részvétellel vesz részt a közös felkészülésben, amellyel tovább erősítik a hagyományos határon átnyúló és interszektorális kapcsolatrendszerüket is.

 

Egyesületünk a projekt keretén belül kitelepüléshez szükséges tábori felszereléseket (sátrakat, tábori ágyakat, tábori bútorokat …) és tűzoltásra alkalmas speciális ventillátort tervez beszerezni.

Az Interreg programtól összesen 259 567,18 Euro támogatást nyertünk el közösen a partnerekkel, amely a projekt költségeink 85 %-át fedezi. Ezt a Magyar Kormány további 30 537,29 Euro támogatással egészíti ki.

Egyesületünk a rá jutó 24 076,25 Euro-s uniós támogatást 1 416,25 Euro önerővel egészíti ki a projekt végrehajtása érdekében.

A projekt 2021. november 1-től 2023. június 30-ig tart. Számítunk a tagjaink segítő részvételére!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

További információ a programról itt érhető el: https://www.skhu.eu/?lang=hu

 

Hivatkozások