Városháza
Adóügyek
Adóügyi 2019. április 02.
Közlemény az ASP.ADÓ szakrendszerhez történő csatlakozásról.

K Ö Z L E M É N Y

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - eleget téve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségeinek - 2019. április 2. napjával kezdi meg a helyi adóhatósági feladatok támogatását végző központi informatikai szolgáltatásához, az Önkormányzati ASP rendszer ASP.ADÓ szakrendszeréhez történő éles rendszercsatlakozást. A rendszercsatlakozás folyamata - az éles adatáttöltési, és az alapvető szinkronizációs és beállítási feladatokra tekintettel - előre láthatóan több napot fog igénybe venni.

Az Önkormányzatunk Adóhatósága által korábban használt informatikai rendszer, és az ASP.ADÓ szakrendszer közötti éles adatáttöltési feladatok megkezdésével az ügyfelek helyi adóegyenlegének on-line lekérdezését biztosító eAdó rendszer használhatósága megszűnik, tekintettel arra, hogy a rendszerátállás közben érkezett befizetések könyvelése – a folyamatban lévő éles adatáttöltésre tekintettel – nem lehetséges.

Az adatáttöltési feladatok lezárása után, ASP.ADÓ szakrendszer használatának megkezdésével az ügyfelek helyi adóegyenlegének on-line lekérdezése az ASP rendszer által biztosított elektronikus ügyintézési felületen a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap elérésen található Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lesz elérhető, ahol az Önkormányzat kiválasztása után az adóegyenleg on-line lekérdezésre KAÜ (ügyfélkapus) azonosítást követően végezhető el, mind a magánszemélyek, mind a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában.

Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozást követően, Önkormányzatunk Adóhatósága megkezdi a helyi adóhatósági ügyekben használható, új – iForm technológiával készült – űrlapok publikálását is az Önkormányzati Hivatali Portál felületére, ahol az Önkormányzat kiválasztása után az űrlapok on-line kitöltése KAÜ (ügyfélkapus) azonosítást követően végezhető el, mind a magánszemélyek, mind a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában. Az új űrlap technológia lényege, hogy az űrlapok kitöltéséhez a jövőben nem lesz szükség nyomtatványkitöltő keretprogramra, hanem az űrlapok az Önkormányzati Hivatali Portál felületén megnyitva on-line kitölthetők, és KAÜ (ügyfélkapu) azonosítással beküldhetők lesznek.

Azon ügytípusok vonatkozásában, ahol az új - az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül elérhető - űrlapok publikálása megtörténik a https://www.miskolc.hu/varoshaza/ugyintezes/adougyek/ugyleirasok elérésen található ügyleírások között a régi típusú ÁNYK űrlapok elérhetőségét (és azok befogadhatóságát is!) megszüntetjük, az Önkormányzati Hivatali Portálra mutató hivatkozás egyidejű elhelyezésével, így kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az átállás időszakában fokozott figyelmet fordítsanak a beadványuknak megfelelő űrlap kiválasztására és alkalmazására.

Az Önkormányzati Hivatali Portál működéséről, az ott elérhető szolgáltatásokról bővebb információt a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato elérésen találhat.

A rendszerátállás időszakában tapasztalt esetleges kellemetlenségek okán kérjük szíves megértésüket és türelmüket.

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Gazdálkodási Főosztály – Adó Osztály