Közérdekű 2024. április 05.
Közlemény a Salkaházi Sára Miskolc Program keretében nyert belépőjegyek átvételére vonatkozóan

A Salkaházi Sára Miskolc Program keretében, a kérdőívet visszaküldők között kisorsolt belépőjegyek átvételével kapcsolatban a nyertesek figyelmét ismételten felhívjuk az alábbiakra. A nyereményeket – mint ahogy erről már postai úton vagy e-mailben tájékoztatást kaptak az érintettek – a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8.), ügyfélfogadási időben van lehetőségük átvenni.

Ügyfélfogadás rendje:

hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig
szerda: 8.00 – 17.30 óráig
péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

A belépőjegyek kiosztása érkezési sorrendben történik.

Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a nyereményjegyek felhasználási ideje meghatározott vagy korlátozott – az első színházi előadás időpontja 2024. április 19. (péntek) lesz –, ezért az átvételről szíveskedjenek legkésőbb 2024. április 15. napjáig személyesen vagy hivatalos (két tanúval hitelesített) meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjuk útján gondoskodni.