Közérdekű 2022. május 12.
Kérdezőket keresnek a KSH felméréséhez Miskolcra és Tiszaújvárosba

A Központi Statisztikai Hivatal Népességmonitor elnevezéssel lakossági adatfelvételt hajt végre 2022. június 10. és július 10. között Miskolcon és Tiszaújvárosban (és további közel száz településen az országban). Ebben az időszakban kijelölt kérdezők keresik fel a településen lakó kiválasztott személyeket és készítenek velük interjút.

Az adatfelvétel keretében interjút végző összeírók toborzása még folyamatban van. A kérdezői feladatok ellátására alkalmas, megfelelő tapasztalattal rendelkező személyeket keres a KSH a kijelölt körzetekben.

A feladat megbízási jogviszony keretében végezhető 2022. június 10. és július 10. között. Jogviszonyt létesíteni csak az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyekkel tudnak.

A kérdező feladata, hogy a településen a kijelölt személyeket felkeresse és a 10–15 perces kérdőívet lekérdezze. A kérdezőknek az egyes körzetekhez felsorolt valamennyi településen interjút kell készíteniük: ez a 26-os körzet esetében Miskolcot és Tiszaújvárost jelenti. Egy körzethez egy kérdező közreműködésére lesz szükség.

Felkeresendő személyek várható száma a körzetben (Miskolcon és Tiszaújvárosban összesen): 92 fő.

A kérdezővel szembeni elvárások: hétköznapi és hétvégi munkavégzés vállalása; jó kommunikációs készség; informatikai eszközhasználatban való jártasság (tablet kezelése); saját e-mail-cím megléte, folyamatos elérhetőség a munkavégzés időszaka alatt; saját gépjármű használatának vállalása (költségtérítéssel); saját mobiltelefon használata (költségtérítéssel); elvárásoknak megfelelő feladatellátás; terepmunka-tapasztalat előnyt jelent.

A jelentkezés az alábbi internetoldalon végezhető el:

https://www.ksh.hu/kerdoivek/nepessegmonitor/urlap.html

A feladatban való részvételre a jelentkezési lap kitöltésével lehet regisztrálni 2022. május 20-ig.

 

A Népességmonitor elnevezésű felmérés egy európai kutatássorozat része, amelynek célja az egyes regiszterekből származó adatok minőségének ellenőrzése, valamint a hivatalos statisztikai adatgyűjtések fejlesztése. A felmérést a kiválasztott 94 településen egy időben valósítják meg.

Hivatkozások