Pályázat 2022. június 28.
Időskorúakkal foglalkozó civil szervezetek támogatása

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 77/2022. (VI.23.) számú határozatával akként dönt, hogy a városban működő nyugdíjas szervezetek részére, működési célú kiadásaikhoz az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésében, a 10113473 számú, „Nyugdíjas klubok támogatása” költségvetési soron szereplő keretösszeg erejéig – kérelem alapján - egyszeri, 50.000.- forint összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújt az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

  • a kérelmet benyújtó, bejegyzett, köztartozásmentes civil szervezet Miskolc közigazgatási területén minimum 15 fő részvételével, legalább 3 éve igazoltan működik,
  • célja idősek érdekképviseletének ellátása, valamint az időskorúak társas kapcsolatainak elősegítése,
  • a jelen határozatban rögzített feltételeknek való megfelelését a kérelmet benyújtó civil szervezet okiratokkal alátámasztja,
  • támogatásra vonatkozó szerződés megkötését vállalja, a támogatást kizárólagosan saját tagsága, kulturális és társas kapcsolatai elősegítésére használja fel.

A kérelem beküldése: MMJV Polgármesteri Hivatala, Koordinációs osztály 3525 Miskolc, Városház tér 8. vagy online a kerek.judit@miskolc.hu címen lehetséges.
Bővebb információ: Kerek Judit civil és esélyegyenlőségi referens, 06-46-512-700/2783 mellék vagy 06-70-408-2818

Csatolmányok