Közérdekű 2023. augusztus 28.
Az aszályos idő miatt is növekszik a csőtörések száma - a MIVÍZ folyamatosan dolgozik a hibák kijavításán

Miskolc Város csaknem 700 km hosszú vízellátó rendszere több, időben elhatárolt lépcsőben épült ki, emiatt a közüzemi vízhálózat összetétele meglehetősen eltérő csőanyagokból áll. Az elöregedett hálózaton, a gerincvezetéken előforduló hibák száma sajnos évről évre jelentős növekedést mutat.

A csapadékos és aszályos időszakok váltakozásának hatására a talajban keletkező kedvezőtlen hatások is megszaporodnak, felerősödnek, a talajrétegek zsugorodását, kúszó mozgásait, ezáltal a csőrepedések, csőkötés elmozdulások gyakoribb előfordulását is magával hozza - mondta Vojtilla László, a MIVÍZ Kft. ügyvezetője.

A talajban fellépő repedések, nyíró feszültségek és talajmozgások az ivóvíz csőhálózatra is extrém terhelést fejtenek ki, így főleg az egyes csőszálak csatlakozásánál és a bekötő vezetékek leágazásánál okoznak vízszivárgásokat.

A bekövetkezett meghibásodások elhárítását a hiba súlyosságától és a lakosság ellátásában betöltött közvetlen szerepétől függően ütemezi a MIVÍZ, átmenetelieg nem lehetséges azokat az észlelések időpontja szerinti sorrendben elvégezni. A hibajavítások prioritás sorrendjének meghatározása során elsődleges szempont a lakossági ivóvízellátás folyamatosságának fenntartása és annak hibajavítás idejére történő szüneteltetésének minimalizálása.

A miskolci vízszolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a fellépett hibák elhárításának érdekében, azonban most gyakran előfordul az, hogy a lakossági ivóvízellátásban közvetlen szerepet nem játszó, azaz vízhiányt nem okozó hibák elhárítása késedelmet szenvedhet, tette hozzá Vojtilla László.

Ebben az évben eddig csaknem 270 darab gerincvezetéki csőtöréssel birkóztak meg a hibaelhárítás végző szakemberek. Előfordult olyan hét, amikor 30 vezetékszakasz szorult javításra. A meghibásodott vezetékek, szerelvények átlagéletkora közel 55 év.

Számos körülmény befolyásolja, hogy mennyi szerelési idő alatt tudnak megbirkózni egy-egy hiba kijavításával a MIVÍZ-es kollégák. Ez a különböző átmérőjű és korú csöveken keletkezett hiba jellegétől, nagyságától és elhelyezkedésétől is függ. Nehezítő körülmény pl. az egyéb, keresztező közművezetékek, kábelek jelenléte egy-egy munkagödörben.

Egy csőtörés soha, sehol nem jöhet jókor, különösen, ha vízhiánnyal is jár, vagy csak komoly forgalomkorlátozás, terelés árán lehet elvégezni a javítást. Éppen ezért a MIVÍZ-nél is bekövetkező, általánosan is jellemző szakemberhiány ellenére jó munkaszervezéssel, odafigyeléssel igyekszünk a feltorlódott üzemzavarok gyorsabb elhárítására.

A hálózat állapotát ismerve több felújításra és beruházásra lenne szükség, azonban az erre fordítható források egyre szűkösebbek. Az üzemeltetés költségei folyamatosan növekednek, azonban ezzel szemben a bevételek - a víziközmű-szolgáltatások elmúlt 10 évben változatlan árai és a kisebb felhasználás miatt – csökkentek.

A MIVÍZ ezúton is kéri a lakosságot, hogy mielőtt a hibabejelentésre szolgáló telefonszámot tárcsáznák, vagy éppen e-mailt írnának, tájékozódjanak a MIVÍZ honlapjáról vagy facebook oldaláról a folyamatban lévő hibaelhárításokról, ezzel csökkentve diszpécserek leterheltségét.