Közérdekű 2024. március 25.
A Salkaházi Sára Miskolc Programban nyert belépőjegyek átvételére vonatkozó információk

A Salkaházi Sára Miskolc Program keretében, a kérdőívet visszaküldők között kisorsolt belépőjegyek átvételével kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a nyertesek figyelmét. A nyereményeket – mint ahogy erről már postai úton vagy e-mailben tájékoztatást kaptak az érintettek – 2024. március 25. napjától lesz lehetőségük átvenni a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán (3525 Miskolc, Városház tér 8.), ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás rendje:

hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig
szerda: 8.00 – 17.30 óráig
péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

A belépőjegyek kiosztása érkezési sorrendben történik.

Felhívjuk a nyertesek figyelmét arra is, hogy a nyereményjegyek felhasználási ideje meghatározott vagy korlátozott – az első színházi előadás időpontja 2024. április 19. (péntek) lesz –, ezért az átvételről szíveskedjenek legkésőbb 2024. április 15. napjáig személyesen vagy hivatalos (két tanúval hitelesített) meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjuk útján gondoskodni.

 

                                                                                                        Tisztelettel:

 

                                                                                          Miskolc Megyei Jogú Város

                                                                                               Polgármesteri Hivatala