Közérdekű 2022. december 12. • Lejárt
A Robert Bosch Powertool Kft. kérelmére, a Miskolc, 01428/22 és 01428/23 hrsz.-ú területen tervezett logisztikai csarnok létesítése kapcsán, előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban

A Robert Bosch Powertool Kft. (3526 Miskolc, Robert Bosch park 1.) kérelmére, a Miskolc, 01428/22 és 01428/23 hrsz.-ú területen tervezett logisztikai csarnok létesítése kapcsán, a területi környezetvédelmi hatóságnál (B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban.

Az eljárással kapcsolatos dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóság internetes oldalon (ide kattintvaBO/32/7219/2022. számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételt 2022. december 30-ig közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz lehet benyújtani.

Hivatkozások