Városháza
Önkormányzat

Szervezeti és személyzeti adatok

Polgármesteri biztosok

Pálffy Kinga
Polgármesteri Biztosi Kabinet Vezetője
Dr. Gőz Péter
Szervezeti Szolgáltatásokért Felelős Polgármesteri Biztos
Nagy Réka
Rendezvényszervezésért, Marketingért, Protokollért és Kommunikációért Felelős Polgármesteri Biztos
Dr. Papp Csaba
Egészségügyért és Szociális Ügyekért Felelős Polgármesteri Biztos
Dr. Vassné Papp Nóra
Közrendért és Közbiztonságért Felelős Polgármesteri Biztos
Kmetti Attila
Gazdálkodási Stratégiáért Felelős Polgármesteri Biztos
Rakaczki Zoltán
Sportért Felelős Polgármesteri Biztos
Sallai László
Oktatásért Felelős Polgármesteri Biztos
Szélyes Domokos
Gazdaságfejlesztésért és Ingatlangazdálkodásért Felelős Polgármesteri Biztos
Vécsi György
Energetikáért és Közműszolgáltatásokért Felelős Polgármesteri Biztos

Önkormányzati feladatkörök

A települési önkormányzatok feladat- és hatásköre többrétű. Az önkormányzat önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át, amelyek révén biztosítható egy-egy település működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrája, továbbá a lakosság kommunális és humán-szolgáltatásokkal való legalább alapfokú ellátása.

Az önkormányzat feladatai
 1. Időskorúak támogatása
 2. Kisebbségi jogok érvényesülésének támogatása
 3. Első lakáshoz jutók támogatása
 4. Városi televízió működtetése
 5. Önkormányzatok közötti partnerség erősítése
 6. Nemzetközi kapcsolatok ápolása
 7. Fiatalkorúak egészséges életmódjának támogatása
 8. Helyi sportfeladatok és sportrendezvények támogatása
 9. Helyi kultúra támogatása
 10. Helyi közlekedés színvonalának erősítése
 11. Kábítószer elleni küzdelem
 12. Energiatakarékossági programok támogatása
 13. Légszennyezés elleni küzdelem
 14. Kultúra támogatása
 15. Idegenforgalmi tevékenység
 16. Gyermekek üdültetésének támogatása
 17. Térségi szakképzés támogatása
 18. Bűnmegelőzési feladatok
 19. Helyi közbiztonság erősítése
 20. Regionális fejlesztések támogatása
 21. Környezettudatos szemlélet erősítése
 22. Térinformatikai rendszer támogatása
 23. Tájrendezési feladatok
 24. Esélyegyenlőségi feladatok ellátása
 25. Városi befektetések támogatása
 26. Közhasznú társadalmi szervezetek támogatása
 27. Oktatás színvonalának erősítése
 28. Allergén növényekkel kapcsolatos feladatok
 29. Vízkár-elhárítási feladatok
 30. Történelmi múlt ápolása
 31. Ipartörténeti értékek megóvása

Önkormányzati SZMSZ

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza többek között az Önkormányzat elnevezését, székhelyét, jelképeit, önként vállalt feladatait. Részletezi a Közgyűlés és bizottságai működését, feladatait, valamint az ülések rendjét.