Városháza
Önkormányzat

Stratégiák, koncepciók

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Feltöltés alatt.

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Helyi Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Helyi Esélyegyenlőségi Program - Miskolc

Miskolci Zöld Könyv

Miskolc városa felismerte, hogy szükségessé vált egy olyan dokumentum, mely iránymutatásul szolgál a tekintetben, hogyan és milyen elveket kellene integrálni a településrendezési-és fejlesztési folyamatokba, hogy a város által megcélzott fenntartható település képe gyakorlatban megvalósíthatóvá váljon. Ezen iránymutató anyag az ún. Miskolci Zöld Könyv, mely dokumentum vázának megalkotásával a Miskolci Városfejlesztési Kft. bízta meg a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.-t. A dokumentum mint zöldfelület-fejlesztési és döntéshozatali segédeszköz szükségessége a 2011-ben készített a „Miskolc a Zöld Város – A környezeti fenntarthatóság megteremtése” horizontális céljai között (KP-6) is szerepel.

A kiadvány, melynek első ütemben a tartalmát határoztuk meg és a felépítését dolgoztuk ki, egy olyan, elsősorban a várossal foglalkozó szakembereknek és döntéshozóknak szóló tájékoztató és oktató könyv, mely tágabb kontextusba helyezi a környezeti fenntarthatóság városi vetületeit, rávilágítva a zöld városfejlesztés mint városfejlesztési koncepció jelentőségére és szükségességére, s bemutatja annak lehetséges irányait. Valamint kézikönyvként használva, gyakorlati segítséget nyújt abban, milyen tényezőket kell figyelembe venniük a várost érintő tervek, koncepciók, stratégiák készítése és azok gyakorlati megvalósítása során a szakembereknek és döntéshozóknak, ha a tudatos települészöldítés útján járnak. Ezen felül utat mutat a tekintetben, hogy hogyan lehetséges megvalósítani az ehhez szükséges integrált döntési és tervezési folyamatok menedzselését a város napi működése során.

Település Arculati Kézikönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotta a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII.22.) rendeletét és a 215/2017. (XII.21.) számú határozatával  elfogadta  a  rendelet  szakmai  megalapozásául  szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvet.

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 1-50 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 51-100 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 101-150 oldal

Miskolc MJV Településképi Arculati Kézikönyve 150 oldaltól

Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzata

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004 (VII.6.) sz. rendelete
a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról az alábbi linken érhető el:

Miskolc Építési Szabályzatának megtekintése
Hatályos: 2019.01.17-től

Közérdekű tájékoztatás - MÉSZ felülvizsgálat

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK
Keleti Iparterület déli rész partnerségi egyeztetés

Lakossági Hirdetmény

Partnerségi egyeztetés dokumentáció

Zajcsökkentési intézkedési terv 2019

Miskolc MJV Zajcsökkentési intézkedési tervének társadalmi, szakmai egyeztetése

Elkészült Miskolc Megyei Jogú Város 2018. évben megújított stratégiai zajtérképére épülő zajcsökkentési intézkedési tervének egyeztetési változata. Az intézkedési tervvel kapcsolatos javaslatokat és észrevételeket a varosepites@miskolc.hu email címre kérjük, „Zajcsökkentési intézkedési terv 2019” tárgy megjelöléssel, 2019. 05. 18-ig.

Miskolc Zajcsökkentési IT 2019 egyeztetés 01

Miskolc Zajcsökkentési IT Alátámasztó Tanulmány egyeztetés 01