Városháza
Ügyintézés

Népességnyilvántartási ügyek

ADATJAVÍTÁS

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Amennyiben a polgár a nyilvántartásban tárolt lakcímadataiban eltérést tapasztal, kezdeményezheti annak kijavítását. A kijavítás alapját okirattal kell igazolni.

Mit kell tennie

A kérelmet be kell nyújtani.

Határidők

Azonnal, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap.

Benyújtandó dokumentumok

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és
 • a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és
 • vagy építésügyi hatósági határozat, hatósági bizonyítvány
 • vagy tulajdoni lap, illetve ügyvéd által ellenjegyzett szerződés vagy
 • lakásbérleti szerződés
 • lakásszövetkezeti közgyűlési határozat

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Fogalmak

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-a szerinti értelmezések.

 

LAKCÍMRENDEZÉSI ELJÁRÁS

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Azon polgárok, akik írásbeli nyilatkozatukkal igazolják, hogy a lakásukba bejelentkezett személy életvitelszerűen nem lakik ott.

Mit kell tennie

Benyújtja az erre az eljárásra rendszeresített űrlapot.

Határidők

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap

Benyújtandó dokumentumok

Kérelem lakcímrendezéshez nyomtatvány

Szükséges okiratok

 • személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és
 • a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • tulajdonjog igazolása

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal/fellebbezés

Egyéb információk

Az ügyintézés illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 146/1993.(X.26.) Kormányrendelet és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Fogalmak

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-a szerinti értelmezések.

 

CÍMNYILVÁNTARTÁS

Kizárólag a települési jegyző hatáskörébe tartozik az ingatlanok címének nyilvántartásba vétele.

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.

Jogosultak köre

Az ingatlan felett rendelkezni jogosult személy

Mit kell tennie

kérelem benyújtása

Határidők

Azonnal, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap

Benyújtandó dokumentumok

Az ügyfél rendelkezésére álló tulajdonjogot igazoló okirat

Szükséges okiratok

 • vagy építésügyi hatósági határozat, hatósági bizonyítvány
 • vagy társasház alapító okirat
 • vagy lakásbérleti szerződés
 • lakásszövetkezeti közgyűlési határozat

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

nincs

Egyéb információk

Az ügyintézés illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

Fogalmak

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti értelmezések.