Városháza
Ügyintézés

Elektronikus ügyindítás

Lakossági tájékoztató
az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus megindításáról

Jelen tájékoztató

 • Építési engedélyezési eljárás
 • Bontási engedélyezési eljárás
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás
 • Összevont engedélyezési eljárás
 • Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás
 • A hatósági bizonyítvány iránti kérelem
 • Építésügyi hatósági szolgáltatás kérésről
 • Használatbavétel tudomásulvételi eljárás
 • Összevont telepítési eljárás

elektronikus megindításának közös szabályairól szól.

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást elektronikusan online, valamint személyesen és postai úton is lehet kezdeményezni.

Személyesen a területileg illetékes építésügyi hatóságnál, építésügyi szolgáltató pontokon és a kormányablakoknál (együtt: ügyintézési pont) lehet a kérelmet benyújtani. A kérelem papír alapon is benyújtható, mellékleteit elektronikus formában (CD, pendrive) kell benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus ügyintézési rendszerbe, az ÉTDR‐be.
Postán történő feladás esetén a kérelem mellékleteit szintén CD‐n kell a borítékba tenni.

Az online kérelem benyújtás

A kérelem benyújtásához be kell jelentkezni az ÉTDR központi elektronikus rendszerébe. Az ÉTDR nyitó oldalán van lehetőség kiválasztani, hogy milyen módon lép be az ügyfél. Két azonosítási mód közül lehet választani.

 • Belépés ügyfélkapuval azoknak lehetséges, akik ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek. Az ÉTDR nyitó oldala átirányítja a kérelmezőt az Ügyfélkapu oldalára, ahol felhasználónevével és jelszavával azonosítja magát, majd ezután be tud lépni az ÉTDR‐be.
 •  Belépés tanúsítvánnyal: az elektronikus aláírást használó ügyfélnek biztosítja a rendszer, hogy e‐aláírásának nyilvános kulcsát megadva és a belépési kérelem nyomtatványt kitöltve lépjen be az ÉTDR‐be.

Az első alkalommal belépő ügyfélnek ezután regisztrálnia kell az ÉTDR‐ben, amely személyes adatainak kitöltésével és felhasználói minőségének (építtető) megjelölésével történik.

A belépés és a regisztráció megtörténte után használhatóak a rendszer szolgáltatásai, elektronikus tárhelyet (mappát) lehet nyitni, amelyben az engedélykérelemhez gyűjthetők a szükséges dokumentumok, illetve ezek megléte esetén fel lehet tölteni azokat a mappába és be lehet nyújtani az építési engedély kérelmet. A kérelem és mellékletein kívül összegyűjthetők és tárolhatók az előzetes szakhatósági állásfoglalások, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatás kérelemhez a dokumentumok, amely kérelem innen indítható is. A tárhelyhez hozzáférés biztosítható más személynek vagy az építésügyi vagy szakhatóságnak is.

Bővebb tájékoztatás:

Az elektronikus benyújtásról és az elektronikus ügyintézésről részletes tájékoztató anyagok az e‐epites.hu portálon, az ÉTDR oldalon találhatóak.