Városháza
Önkormányzat

Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés

Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0047

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál” című, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0047 azonosító számú projektjében átláthatóbb önkormányzati ügyintézést hozott létre a lakosság számára.

2014. november 30-án befejeződik a „Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc MJV Önkormányzatánál” című pályázat megvalósítása.

A projekt folyamán szervezetfejlesztés valósult meg, melynek célja a hatékonyságnövelés, a megváltozott Járási és Önkormányzati törvény előírásainak való megfelelés valamint egy átláthatóbb és transzparensebb rendszer biztosítása volt a lakosság számára.

2014. szeptember 30-ig 51 rendezvény került megrendezésre, melyek eredményeként az alábbi projektelemek valósultak meg, melyekről szakmai tanulmány is készült:

  1. Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata:
  2. Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly:
  3. A munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése.
  4. Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 3 kiválasztott folyamat átszervezése. A hivatalon belül kiválasztott három munkafolyamat:
  5. Étkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása:
  6. Települési közszolgáltatások összehangolása nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.
  7. Megtörtént a korábbi ÁROP-1.A.2. pályázat felülvizsgálata.

A projekt keretében két alkalommal történt átfogó elemezés a lakosság körében, továbbá aktualizálás került a hivatal Esélyegyenlőségi Terve.

A projekt 100 %-os támogatási intenzitású, összköltsége 39,99 millió forintA projekt az Államreform Operatív Program keretében, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Értékelés és javaslatok megfogalmazása - közterületek, illetve városrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátásának koncepciója Intézményirányítási modell bemutatása

Tanácsadói dokumentum

Záró Sajtóközlemény

Esélyegyenlőségi terv

Munkaköri szabályzat

ÁROP 1.A.2/B-2008-0004 Miskolc megyei jogú város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésének felülvizsgálata

Jogszabályok felülvizsgálata és jogszabályi keretek összefoglalása

Tanácsadói dokumentum - koncepció beágyazása

Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése, helyzetelemzés workshop - összefoglaló

Hivatkozás:

Közgyűlési határozat