Városháza
Önkormányzat

Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi Természetbúvár Laboratóriumának létrehozása

Egy új, korszerű, a természettudományos tantárgyak oktatására alkalmas laboratórium kialakítását valósította meg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulási Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi Természetbúvár Laboratóriumának létrehozása” elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0030 jelű projekt keretében. A projektet azzal a céllal indította Miskolc önkormányzata, hogy a kor oktatási kultúrájának és igényeinek megfelelő kísérleti laboratórium megépítésével segítse a diákok ismeretszerzését. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci Avasi Gimnáziumban” projekt keretében a biológia, a fizika, a földrajz és a kémia tantárgyak alap- és emelt szintű oktatásához szükséges tartalmi és infrastrukturális fejlesztés valósult meg.