Városháza
Önkormányzat

Nagy-Korsa Judit

önkormányzati képviselő
Frakcióhoz nem tartozó képviselők
Önéletrajz

Elérhetősége: nagykorsajudit@gmail.com