Városháza
Önkormányzat

Dr. Kriza Ákos

polgármester
Fidesz-KDNP
Választás

2010. október 3.

Iskolai végzettségek
 • 2004  Egészségügyi Controlling Akadémia SOTE EMK
 • 2004  Járóbeteg-szakellátás finanszírozási rendszerének hatékony működtetése SOTE EMK
 • 2001–2004  Egészségügyi menedzsment szakértő MSc szakirányú képzés NyME
 • 2004  Egészségügyi menedzsment szakértő MSc diploma
 • 2001–2004  Orvos-közgazdász MSc szakirányú képzés NyME
 • 2004  Orvos-közgazdász szakértő MSc diploma
 • 1999  Családorvosi szakvizsga
 • 1995  Háziorvosi licence vizsga
 • 1994  Fül-orr-gégészeti szakvizsga
 • 1984–1990  Általános orvos képzés: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet
 • 1990  Általános orvosi diploma
 • 1983  Matematika-fizika szakos gimnáziumi érettségi Nagyvárad
Képviselői program

Munkahelyteremtés Miskolcon

 1. A jövőkutatás eredményeit figyelembe véve a város gazdaságának fejlesztésében a csúcstechnológia betelepítését kell szorgalmazni. Ezzel összefüggésben egymást erősítő gazdasági folyamatok beindítása szükséges.
 2. A környezetbarát, 21. századi technológiák meghonosításával Miskolcnak ki kell hagynia egy fejlődési lépcsőfokot, ha nem akar végleg leszakadó térség maradni.
 3. Az észak-magyarországi térségben Miskolc központi szerepének a környező településekkel való együttműködésben, a magyarországi régiók helyi képviseleteinek kialakításában, a közösségi energiatermelésben, illetve a városképben is meg kell jelennie. Ez utóbbinak része az átfogó, mindenre kiterjedő panelrekonstrukció is.
 4. A tudásalapú, innovatív gazdaságfejlesztésben elengedhetetlen a vállalkozásokat képviselő B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Miskolci Egyetem, a szakképző intézmények és a város szerves együttműködése.
 5. Takarékos, a közpénzek felhasználására szigorúan odafigyelő, Miskolc költségvetését további hitelekkel nem terhelő gazdálkodásra van szükség. A városi cégekből kiszervezett egyes tevékenységeket újra városi hatáskörbe kell rendelni.
 6. Növelni kell a városnak, mint munkaadónak a szerepét. Saját beruházásokat kell indítani, a pályázatokon a helyi cégeknek kell előnyt biztosítani. A helyi cégek összefogását, klaszterbe szerveződését támogatni kell, hogy nagyobb projektekben is vezető szerepet vállalhassanak.
 7. Az önkormányzati tulajdonú kiadatlan ipari telephelyeket, ingatlanokat használatra át kell adni azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek új munkahelyeket teremtenek és foglalkoztatás-bővítést valósítanak meg.
 8. Ha önkormányzati beruházást végző vállalkozás alvállalkozót is igénybe vesz, az önkormányzatnak az alvállalkozók közvetlen kifizetését is szerződésbe kell foglalnia.
 9. A nagybefektető számára is megfelelő ipari parkokat kell létesíteni, a befektetőt pedig arra kell ösztönözni, hogy lehetőség szerint helyi beszállítókkal dolgozzon együtt.
 10. A vállalkozások számára non-profit pályázatfigyelő és támogató rendszer kiépítése szükséges. A helyi vállalkozások támogatására létre kell hozni egy Miskolc–Budapest–Brüsszel Információs Központot is.
 11. Támogatni kell a jól képzett munkaerő és a diplomás fiatalok helyben maradását – például önkormányzati bérlakás-programmal, ösztöndíjakkal, gyakorlati helyek kialakításával.

Biztonságos Miskolc

 1. Hatékony együttműködést alakítunk ki az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzatok, a hatósági intézmény- és jogrendszer, a civil szféra, az egyházak, valamint Miskolc polgárai között.
 2. Munkahelyteremtő programokkal el kell érni, hogy minden családban legalább egy kereső legyen. Szociális bolthálózat kialakítását támogatjuk, amely a helyi, a város környéki és a hazai mezőgazdasági termelők minőségi termékeit részesíti előnyben.
 3. Tervünk a városi kórházak gazdálkodásának átalakítása, gazdasági társaságból közintézménnyé alakítása, az egészségügyi dolgozók számára közalkalmazotti jogviszony felajánlása.
 4. A házi- és gyermekorvosi ellátórendszer egységes irányítása, új körzethatárok kialakítása, az ügyeleti rendszer megújítása, az időskorúak otthoni egészségügyi felügyeletének biztosítása szükséges.
 5. A Szinva medrének rekonstrukciója, a patakpart kiépítése elengedhetetlen. A város határában a Sajó folyó megfelelő árvízvédelmének megteremtése a környékbeli önkormányzatokkal és a kormányzattal együttműködve történhet.
 6. Cselekvő szociálpolitikára van szükség: a passzivitásra serkentő juttatások helyett a segélyezés és a munkavállalás összekapcsolása, a segélyezésben tapasztalható visszásságok megszüntetése, a jogosultság szigorú ellenőrzése a feladat.
 7. A hátrányos helyzetű családok problémáinak csökkentése a gyerekek és a szülők helyzetére egyaránt megoldást kereső, egyszerre induló felzárkózási programokkal történhet.
 8. A családvédelmi szolgálat megerősítése, a pedagógusok felkészítése a roma gyerekek nevelésére, a feladatra vállalkozók számára premizálási rendszer kialakítása az önkormányzat feladata.
 9. Fontos a 4000 lyukói cigánycsalád számára külön intézményrendszer létrehozása helyben.
 10. Erős jegyzői jogkörre van szükség, helyi korlátozó rendeleteket kell életbe léptetni a kocsmák nyitva tartása, a közterületek tisztán tartása, az illegális szemétlerakók felszámolása ügyében.
 11. A meglévő törvények és jogszabályok hatékony érvényesítésében a rendőrség, a tisztiorvosi szolgálat, a gyámügyi hatóságok közreműködésével az önkormányzatnak is részt kell vennie. Az intézkedési jogkörökkel is rendelkező közterület-felügyelet megerősítése, a térfigyelő kamerarendszer bővítése a városban szintén önkormányzati feladat.

Élhető Miskolc

 1. A városkörnyéki településekkel együtt kialakított energiaközösségekkel elérhetjük a lakosság lakásfenntartási költségeinek csökkenését, a gáz- és az áram árától való függőségét.
 2. Átfogó energiahatékonysági és panelrekonstrukciós programra van szükség, amely az energiahatékonysági-korszerűsítésen túl a társasházak belső megújítását is megoldja. Mindez munkahelyeket teremt és pozitív irányba alakítja a városképet.
 3. A tapolcai strandfürdő újjáépítését városi beruházásban kell megoldani, a 600 éves avasi pincesort borturisztikai központtá kell alakítani.
 4. Átgondolt közösségi közlekedésfejlesztési stratégiára van szükség. A városi tömegközlekedést az utazók igényeihez kell igazítani, a városi teherforgalom csökkentése érdekében meg kell oldani az iparterületek közvetlen tranzitelérését.
 5. 5. - Korszerűsítésre szorulnak a lillafüredi alagutak, a turistabuszok számára parkolókat kell létesíteni. Kerékpárút-hálózat kialakításával lehetőséget kell adni a városi alternatív közlekedésre. Át kell világítani a Zöld Nyíl projektet. Városi szabályzatot kell kidolgozni az útkarbantartás minőségének ellenőrzésére.
 6. Jelentősebb kedvezményeket kell kapcsolni a miskolci családoknak a Miskolc Kártyához.
 7. A Búza téri piaccal kapcsolatos problémákra a kereskedők és az árutermelők bevonásával kell megoldást találni, hogy a piac mindenki megelégedésére működjön.
 8. Minden városrészre önálló fejlesztési programot kell kidolgozni. Megoldandó feladatot jelent a hiányzó közművek kiépítése, az utcaburkolat-rehabilitáció, a csapadékvíz-elvezetés, a forgalomcsillapító és sebességcsökkentő megoldások, a közterület-rendezés, a közvilágítás javítása.
 9. Segítjük a helyi civil kezdeményezéseket, szorgalmazzuk olyan közösségek megalakítását, amelyek felelősséget éreznek és tesznek is lakókörnyezetükért.
 10. A városi tehetséggondozás rendszerét minden oktatási szintre ki kell dolgozni, az óvodától az egyetemig. A szakmát tanuló fiataloknak gyakorlati helyeket teremtenénk, akár a városi vállalatoknál. Fontos a Miskolcon hagyományokkal rendelkező sportágak tehetséggondozással egybekötött támogatása (pl. futball, kosárlabda, úszás, birkózás, vívás, sakk).
 11. Olyan közösségi terek létrehozására törekszünk a városrészekben, amelyek több generáció kikapcsolódását, hasznos időtöltését szolgálják. Ezek a terek kis városközpontként működhetnek, ez csökkenti a belváros terhelését és elősegíti a helyi közösségek kialakulását.
 12. Az önkormányzati képviselők feladatkörét át kell alakítani, hogy választókerületük érdekeit hatékonyan tudják képviselni.
Önéletrajz

Születési idő, hely: 1965. február 10., Nagyvárad
Családi állapot: Nős, két gyermek édesapja
Szakmai pályafutás:

 • 1990-1995: Diósgyőri Kórház, fül-orr-gégészeti osztály - klinikai orvos
 • 1996-2005: családorvos, Miskolc
 • 1999-től polgármesterré választásáig a Vasútegészségügyi Kht. Miskolci Egészségügyi Központ orvos-igazgatója

Közéleti pályafutás:

 • 1997-től tagja a Fidesznek
 • 2002-2006 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja, 2006-tól a megyei közgyűlés egészségügyi bizottságának elnöke
 • 2010 októberétől Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

Társadalmi funkciók:

 • 1998-2000  a miskolci Praktizáló Orvosok Szövetségének elnökségi tagja

Kedvtelés: sport, történelmi tárgyú könyvek, főzés

Elérhetőség: polgarmester@miskolc.hu