Városháza
Önkormányzat

Dokumentumtár

TALÁLATOK (13695 db)
2022. 08. 29. Jogi és Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyv
2022. 08. 26. Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata
2022. 08. 26. Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság meghívó
Javaslat a MESZEGYI Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Házirendjének véleményezésére
(PDF) 2 MB
Meghívó - Egészségügyi, Szociális és Környezetegészségügyi Bizottság rendkívüli ülésére - 2022.08.31
(PDF) 387 KB
Házirend mely vonatkozik a Gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsödékre
(PDF) 1 MB
Szakmai program Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsődék
(PDF) 956 KB
Házirend mely vonatkozik a Családok Átmeneti Otthonára
(PDF) 1012 KB
Szakmai program Családok Átmeneti Otthona
(PDF) 789 KB
Szakmai program Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait is ellátó Család- és Gyermekjóléti Központ
(PDF) 1 MB
Szakmai program Étkeztetés szociális alapszolgáltatás
(PDF) 936 KB
Házirend mely vonatkozik a gyermekek átmeneti otthonára
(PDF) 1 MB
Szakmai program Gyermekek Átmeneti Otthona
(PDF) 802 KB
Szakmai program Házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás
(PDF) 777 KB
Szakmai program Időskorúak átmeneti elhelyezése Idősek Gondozóháza
(PDF) 1 MB
Szakmai program Idősek Nappali Ellátása – Idősek Klubjai
(PDF) 853 KB
Házirend mely vonatkozik a tartós bentlakást, ápolást, gondozást nyújtó intézmény - Idősek otthonaira
(PDF) 1 MB
Szakmai program Tartós bentlakást, ápolást, gondozást nyújtó intézmény – idősek otthonai
(PDF) 1 MB
Házirend mely vonatkozik az idősek szociális alapszolgáltatásait biztosító szolgáltatási központokra
(PDF) 697 KB
Szakmai program Pszichiátriai Betegek Közösségi Gondozószolgálata
(PDF) 946 KB
Szakmai program Pszichiátriai betegek nappali ellátása
(PDF) 761 KB
Házirend mely vonatkozik az „Esély” Pszichiátriai Betegek Nappali Int. és Közösségi Gondozószolgálata Nappali ellátása szolg.
(PDF) 960 KB
Szervezeti és Működési Szabályzat Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
(PDF) 1 MB
SZMSZ Szervezeti ábra
(PDF) 533 KB
Szakmai program Támogató Szolgáltatás
(PDF) 976 KB
2022. 08. 23. Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság jegyzőkönyv
2022. 08. 22. HVB határozatok
2022. 08. 22. HVB határozatok