Városháza
Önkormányzat

XII-321/23.836-1/2011. sz. határozat Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011. II. félévi működéséről

Közgyűlési határozat
2011. december 15.