Városháza
Önkormányzat

XII-313/23.688/2011. sz. határozat A „Work, competences and generational transfer (GENERATIONS)” azaz a Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer című INTERREG IVC CREATOR projektben projektpartnerként való részvétel

Közgyűlési határozat
2011. december 15.