Városháza
Önkormányzat

XII-204/4949/1996.sz. határozat Béke mozi ingatlanának a CINEMIS Kft-be történő apportálására

Közgyűlési határozat
1996. november 28.