Városháza
Önkormányzat

XII-202/4948/1996.sz. határozat Negyedik utcai 21.793 és 21.794 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznositása

Közgyűlési határozat
1996. november 28.