Városháza
Önkormányzat

XII-197/4872-2/1996. sz. határozat Városház tér parkrekoncstrukciós és kezelési terve

Közgyűlési határozat
1996. november 28.