Városháza
Önkormányzat

XI-179/4890/1995.sz. határozat Egyetem u.1.sz.alatti önkormányzati tulajdonú lakások szolgálati jellegének megszüntetése, elidegenítésre történő kijelölése

Közgyűlési határozat
1995. november 30.