Városháza
Önkormányzat

XI-175/4886/1995.sz. határozat Pinceveszély elhárítási program folytatása, saját forrás biztosítása

Közgyűlési határozat
1995. november 30.