Városháza
Önkormányzat

XI-170/4875/1995.sz. határozat Köztisztasággal és települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység helyi szabályozása

Közgyűlési határozat
1995. november 30.