Városháza
Önkormányzat

X-201/58.869/1999. sz. határozat Időszerű ingatlangazdálkodási döntések, önkormányzat he-lyiségek versenyeztetés útján történő bérbeadásánál az induló bérleti díj mértékének megállapítása

Közgyűlési határozat
1999. december 02.